Sykefraværet falt til 6,2 prosent i andre kvartal

Publisert

Sykefraværet falt med 2 prosent til 6,2 prosent fra første til andre kvartal, viser sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav.

Den samlede nedgangen skyldes i stor grad reduksjon i det legemeldte sykefraværet som falt med 1,6 prosent og nå ligger på 5,3 prosent. Det egenmeldte sykefraværet falt 4,5 prosent til 0,9 prosent.

Ser man bort fra sesongvariasjoner, var det legemeldte sykefraværet 5,0 prosent i april, mai og juni, en nedgang på 4,1 prosent fra samme periode i fjor. Årsaken til nedgangen kan være at påsken falt i andre kvartal i fjor og første kvartal i år. Påsken påvirker nivået på avtalte dagsverk, og derfor blir sykefraværsprosenten noe høyere i et kvartal med påske enn et kvartal uten.

Sykefraværet er klart høyest innen helse- og sosialtjenester som sysselsetter 36 prosent av kvinnelige og 9 prosent av mannlige arbeidstakere. For kvinner i denne næringen var sykefraværet på 8 prosent og 4,4 prosent for menn. Mens legene har det laveste sykefraværet i helsesektoren, med 3,1 prosent, har sykepleiere og pleiemedarbeidere et sykefravær på 7,7 og 8,1 prosent, viser tallene.

– Snittet på det legemeldte sykefraværet i helse- og sosialtjenester er 7,3 prosent, som er nesten 50 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Nordland var det fylket som hadde høyest samlet sykefravær i andre kvartal, med 6,7 prosent. Like etter følger Troms og Finnmark med 6,6 prosent. Oslo hadde lavest sykefravær med 4,9 prosent.

(©NTB)