OSLO  20101103.Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri¯r.Foto: Morten Holm / Scanpix
OSLO 20101103.Logo NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen. Eksteri¯r.Foto: Morten Holm / Scanpix

– Sykefraværet har stabilisert seg på et skyhøyt nivå vi ikke kan leve med

Publisert

Det legemeldte sykefraværet i Oslo var 4,8 prosent i første kvartal i år, en økning på hele 3,8 prosent fra samme tid i fjor, viser nye tall fra Nav.

– Den kraftige økningen i det legemeldte sykefraværet må ses i sammenheng med vinterens middels intense, men svært langvarige influensasesong. I første kvartal 2018 var sykdommer i luftveiene årsaken til hvert fjerde sykefraværstilfelle, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav Oslo.

Antallet tapte dagsverk i Oslo økte med 27 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Oslo har imidlertid fortsatt det laveste sykefraværet blant fylkene i Norge.

Stabilt sykefraværsnivå

Sykefraværet nasjonalt utgjorde i første kvartal i år 870.785 tapte dagsverk. Det er en økning på 2.530 dagsverk eller 0,3 prosent sammenlignet med første kvartal 2017.

Sykefraværet nasjonalt var i første kvartal i år på 6,4 prosent, ifølge sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er en svak nedgang fra kvartalet før, fjerde kvartal 2017, da sykefraværet var på 6,5 prosent.

Dersom bare de sesongjusterte tallene legges til grunn, vises det tydelig, også i resten av landet, at influensatilfellene har påvirket utviklingen i sykefraværet.

Virke bekymret

Både menn og kvinner hadde en nedgang i sykefraværet det siste kvartalet. Nedgangen var størst blant kvinner.

Siden IA-avtalen, som har et mål om reduksjon i det totale sykefraværet på 20 prosent sammenlignet med andre kvartal 2001, trådte i kraft, har sykefraværet nasjonalt sunket med 11,3 prosent.

At tallet de siste årene har stabilisert seg på rundt 6 prosent, bekymrer imidlertid Virke.

– Sykefraværet har stabilisert seg på et skyhøyt nivå vi ikke kan leve med. Det høye sykefraværet i Norge rammer bedriftene, det rammer Norges evne til å ha gode velferdsordninger i fremtiden. Og det rammer absolutt arbeidstakere når vi ser at så mange går ut i langtidsfravær som leder til videre utenforskap, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

Lavere sykefravær i energibransjen

Sykefraværet i både oljedelen og kraftdelen av energibransjen holder seg godt under landssnittet på totalt 7,1 prosent sykefravær.

Innen olje og gass ligger sykefraværet for både egenmeldt og legemeldt på totalt 4,1 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal, men omtrent på samme nivå som det har vært i ganske lang tid.

I kraftbransjen er sykefraværet noe høyere, men fortsatt under landssnittet. Der ligger det egenmeldte fraværet på 1,4 prosent og det legemeldte fraværet på 4,7 prosent. Totalt ender det dermed opp med et sykefravær på 6,1 prosent. Det er litt opp fra tidligere kvartaler.