Sviktende skatteinntekter fra olje og gass

Publisert

Norge henter enorme summer fra olje og gass, og med en skattesats på 78 prosent blir det fort penger i denne superlukrative bransjen. Det nyter Norge godt av, men inntektene svinger samtidig kraftig i takt med at oljeprisen går opp og ned.

I sin månedlige oppdatering har SSB nå lagt frem tallene for skatteregnskapet hittil i år. De viser en total skatteinntekt så langt på 508 milliarder kroner etter årets syv første måneder. Det er 11 milliarder mer enn samme tid i fjor, men 15 milliarder mindre enn på samme tid i 2015.

Av dette bidro oljebransjens to skatteposter med nesten 24 milliarder kroner. 9,0 av disse kom fra "ordinær skatt på utvinning av petroleum" og 14,6 milliarder kom fra "særskatt på utvinning av petroleum".

Dette er markant lavere enn de siste årene. På sitt høyeste i 2014 utgjorde disse to skattepostene henholdsvis 44,5 og 74,8 milliarder kroner.

Skatteinntektene fra olje og gass etter at 7 måneder av året er unnagjort.
Skatteinntektene fra olje og gass etter at 7 måneder av året er unnagjort.

Skatteinntektene fra olje og gass er dermed på sitt laveste nivå på mange år, og de er redusert til en tredjedel av hva de var for to år siden i 2015.

Les også: