Svekket dollar ødelegger for norsk oljeprisopptur

Publisert

Etter at juli måned er unnagjort har vi kommet over halvveis gjennom 2017. På starten av året lå oljeprisen stabil, og den ga Norge høyere oljeinntekter enn forventet da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst. Etterhvert begynte imidlertid oljeprisen å svinge kraftigere, og fra å ligge stabilt rundt 55 dollar fatet, falt den først ned mot 50 dollar for så å svinge helt ned i 45 dollar.

Nå har den tatt seg opp igjen, og i løpet av sommeren har den kommet opp i 52 dollar fatet igjen.

Oljeprisen løftet seg gjennom sommeren.
Oljeprisen løftet seg gjennom sommeren.

Det burde være godt nok til å løfte statens oljeinntekter opp på nivået som statsbudsjettet forutsetter, men dette ødelegges av en svekket dollar. Fra å ligge jevnt rundt 8,50 kroner, har den falt under 8 kroner. Det er gode nyheter for mange nordmenn på sommerferie i utlandet, men det er dårlige nyheter for statens oljeinntekter.

Dollaren svekket seg i løpet av sommeren.
Dollaren svekket seg i løpet av sommeren.

Statsbudsjettet forutsatte en oljepris i norske kroner på 425 kroner fatet da det ble vedtatt i fjor høst. Før sommeren ble det oppjustert til 444 kroner fatet. Det skjedde så og si samtidig som oljeprisen for første gang i år falt under den opprinnelige forutsetningen på 425 kroner.

Oljeprisen er langt unna der den må være for å få statsbudsjettet i havn. Den røde streken viser hva det opprinnelige statsbudsjettet la til grunn, mens den grønne streken viser forutsetningen for det reviderte statsbudsjettet.
Oljeprisen er langt unna der den må være for å få statsbudsjettet i havn. Den røde streken viser hva det opprinnelige statsbudsjettet la til grunn, mens den grønne streken viser forutsetningen for det reviderte statsbudsjettet.

Etter at årets første syv måneder er unnagjort ligger snittprisen på 439,97 norske kroner pr. fat. Det er således fortsatt over den opprinnelige forutsetningen, men det er under forventningene som ligger til grunn for det reviderte statsbudsjettet. Med mindre oljeprisen løfter seg og/eller dollaren styrker seg, må statsbudsjettet strammes inn ved neste korsvei. Alternativt må det brukes mer fra oljefondet.

Les også: