Konsernsjef Eldar Sætre
Konsernsjef Eldar Sætre

Svakere driftsresultat og store nedskrivninger i Statoil

Publisert

Statoil rapporterer et justert driftsresultat på 1,664 milliarder dollar og et negativt driftsresultat på 1,897 milliarder dollar i fjerde kvartal 2016.

- I dagens marked leverte vi solide finansielle resultater fra vår norske virksomhet og fra trading- og markedsføringsvirksomheten. Resultatet var påvirket av det negative resultatet fra den internasjonale virksomheten som skyldtes kostnadsføring av letebrønner, høy vedlikeholdsaktivitet og nedskrivninger, sier konsernsjef i Statoil ASA, Eldar Sætre, i en pressemelding.

Resultatene i fjerde kvartal var kjennetegnet av:

 • Solide resultater fra norsk sokkel; høy produksjonsregularitet og det laveste kostnadsnivået på ti år 
 • Sterke resultater fra trading- og markedsføringsvirksomheten
 • Negative resultater fra det internasjonale segmentet; påvirket av kostnadsførte letebrønner og høy vedlikeholdsaktivitet
 • Kostnadsforbedringer på 3,2 milliarder dollar, 700 millioner dollar over målet
 • Solid kontantstrøm; positiv med om lag 900 millioner dollar etter skattebetalinger, utbytte og organiske investeringer
 • Høye nedskrivninger; hovedsakelig som følge av reduserte langsiktige prisforutsetninger
 • - God effekt fra forbedringsprogrammet vårt ga årlige besparelser på 700 millioner dollar over målet på 2,5 milliarder dollar. Dette er varige forbedringer, og vi sikter mot ytterligere 1 milliard dollar i besparelser i 2017, sier Sætre.

  Justert driftsresultat var 1,664 milliarder dollar i fjerde kvartal, en nedgang på 6 prosent fra 1,778 milliarder dollar i samme periode i 2015.

  Lavere europeiske gasspriser bidro også til reduksjonen. Høyere væskepriser, sterke leveranser fra forbedringsprogrammet og solid drift bidro positivt til resultatene.

  - Driftsresultatet var negativt med 1,897 milliarder dollar i fjerde kvartal, sammenlignet med et positivt resultat på 152 millioner dollar i samme periode i 2015. Resultatet var påvirket av netto nedskrivninger på 2,3 milliarder USD, hovedsakelig som følge av reduserte langsiktige prisforutsetninger, skriver Statoil.

  Justert driftsresultat etter skatt var negativt med 40 millioner USD i fjerde kvartal, en nedgang fra et positivt resultat på 185 millioner USD i samme periode i fjor.

  Statoil leverte en egenproduksjon på 2,095 millioner fat oljeekvivalenter (foe) per dag i fjerde kvartal, sammenlignet med 2,046 millioner foe per dag i samme periode i 2015. Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt og solid drift. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 2 prosent i fjerde kvartal sammenlignet med samme kvartal året før.

  Ved utgangen av 2016 hadde Statoil fullført 23 letebrønner. De justerte letekostnadene i kvartalet var 607 millioner dollar, en økning fra 490 millioner dollar i fjerde kvartal 2015.

  - Vi har forbedret vår kostnadsbase, styrket våre prosjekter, og fortsetter jakten på nye forbedringer. Vi har finansiell kapasitet, og er klare for å investere i neste generasjons prosjektportefølje med radikalt forbedrede balansepriser. Med en strategi for høy verdiskapning og lave karbonutslipp, er Statoil godt posisjonert for enda større verdiskaping, sier Sætre.

  Statoil skriver at de ser på seg selv som en av verdens mest karboneffektive produsenter av olje og gass. De fremhever også at de er i ferd med å etablere en betydelig industriell posisjon innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, og at dette potensielt kan utgjøre så mye som 15-20 prosent av selskapets investeringer innen 2030.

  Videre kunngjør Statoil sine oppdaterte framtidsutsikter for 2017-2020:

  • Statoil skal gjøre organiske investeringer på om lag 11 milliarder dollar i 2017
  • Statoil anslår en produksjonsvekst på 4-5 prosent til 2017, og en årlig organisk produksjonsvekst på om lag 3 prosent fra 2016 til 2020
  • Letevirksomheten i 2017 vil være på om lag 1,5 milliarder dollar