SV vil ha oljefondet ut av Nord Dakota

Publisert

Miljø- og urfolksaktivister nekter å gi opp kampen mot en omstridt oljerørledning i North Dakota. SV krever at Oljefondets investeringer må respektere urfolks rettigheter.

Søndag kveld kom det til harde sammenstøt mellom flere hundre demonstranter og politiet ved en bru, og demonstrantene og politiet samlet seg på hver sin side av brua igjen mandag.

Ifølge politiet kastet demonstrantene stein og brennende vedkubber mot dem søndag. Demonstrantene anklager på sin side politiet for å ha brukt en vannkanon mot dem til tross for kuldegrader i luften.

– Det var en brutal handling og intet annet enn livstruende og inhumant, sier leder for miljøorganisasjonen Sierra Club, Michael Brune.

17 av demonstrantene skal ha blitt skadd i sammenstøtene, enkelte av dem ble brakt til sykehus med symptom på kraftig nedkjøling, såkalt hypotermi.

Politiet avviser at de brukte vannkanon, men sier det ble brukt vannslanger for å slukke branner demonstrantene skal ha startet og for å få demonstrantene til å trekke seg tilbake fra et voldelig sammenstøt med politiet.

Ifølge demonstrantene ble det tent bål for å varme iskalde og våte personer.

Norske interesser

Den nærmere 2.000 kilometer lange Dakota Access-rørledningen strekker seg fra Bakken-feltet i North Dakota, via South Dakota og Iowa til Illinois.

I grenseområdet mellom North- og South Dakota skal rørledningen etter planen legges under Missouri-elven tett ved siouxreservatet i Standing Rock.

Indianerne frykter at lekkasjer skal forurense den viktigste drikkevannskilden deres og hevder også at rørledningen vil krysse områder som har stor historisk og kulturell betydning for dem.

Statoil er tungt inne på eiersiden i Bakken-feltet, som ble oppdaget på gården til den norskættede bonden Henry Bakken i 1951, men selskapet er ikke involvert i byggingen av rørledningen.

Representantforslag

DNB-fondene solgte nylig sine eierandeler i ett av selskapene som bygger rørledningen, men har bidratt med rammelån på til sammen 2,8 milliarder kroner til prosjektet. Dette låneengasjementet er nå til vurdering.

Statens pensjonsfond utland har investert 6,7 milliarder kroner i de tre selskapene som bygger, eier og skal drifte rørledningen. Disse investeringene er til vurdering i Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet.

SV legger nå fram et representantforslag i Stortinget om at alle oljefondets investeringer må respektere urfolks rettigheter.

– Vi mener investeringene som er gjort i selskapene som står bak rørledingen i North Dakota, er et brudd på urfolksrettigheter, skriver partiet i en pressemelding.

Partiet ber regjeringen ta inn en henvisning til urfolksrettigheter i de etiske retningslinjene i forvaltningen av oljefondet.

Siouxindianerne har fått bred støtte fra nesten 300 urfolksgrupper verden over i sin kamp mot Dakota Access-rørledningen, blant annet fra norske samer.

Sametinget vedtok i høst en støtteerklæring som peker på at siouxindianerne har rett til å bli involvert i beslutninger som angår dem. (©NTB)