SV vil forby seismikk-skyting

Publisert

SV ønsker å forby oljeleting med seismikk i havområder hvor det ikke foregår oljeleting. Partiet ønsker egne områder for fiske der seismikk-skyting er forbudt.

Det er spesielt i Nord-Norge at motstanden mot bruk av seismikk er stor, spesielt blant fiskere. SVs forslag vil da også gjeldekysten vest av Lofoten, Vesterålen og Troms samt polhavene og Møreblokkene, skriver Dagens Næringsliv. Disse områdene vil i praksis bli stengt for oljeleting.

– Vi foreslår at det i uåpnede områder ikke skal skje oljeleting med seismikk. Det er i dag ingen grenser for hvor det kan skytes seismikk, og det får store konsekvenser for fiskerne. Seismikk skremmer fisk, kan skade fiskelarver og kan blant annet skade sild, sierstortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes i SV til avisen.

Seismiske undersøkelser til havs foregår ved å benytte luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger ned i havbunnen for å søke etter forekomster av olje og gass. Fiskere er skeptiske til bruken og mener det skremmer vekk fisken.

–Seismikken er en av de største truslene mot fiske. Den skremmer fisk i flere kilometers radius, sier fisker Svein Tobiassen, som er leder av Bø Fiskarlag, til avisen.

En undersøkelse foretatt av havforskningsinstituttet i 2009 konkluderte med atseismikken påvirket fiske etter sei, hyse, blåkveite og uer.

Regionsjef Geir Seljeseth i Norsk olje og gass sier at han er kjent med fiskernes synspunkter på seismikk, men mener at forskernes konklusjoner ikke er fullt så bastante.

(©NTB)