Gardermoen  20170317.Partileder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen under SVs landsmøte på Gardermoen.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Gardermoen 20170317.Partileder Audun Lysbakken og nestleder Snorre Valen under SVs landsmøte på Gardermoen.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

SV skjerper klimakrav, men dropper krav om at oljefondet skal stanse fossile investeringer

Publisert

En enstemmig redaksjonskomité ber landsmøtet i SV utvide kravlista foran eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget. Nå er det snakk om fem klare krav.

Innstillingen vil etter alt å dømme få støtte fra et klart flertall når landsmøtet senere i dag går til votering. Nytt punkt på lista blir kravet om at en ny regjering "straks må sette i gang arbeidet for et atomvåpenforbud".

– Nedrustningen har stanset og de ni atomvåpenstatene utvikler nye atomvåpen. Norge må derfor innta en pådriverrolle i FN-forhandlingene om et atomvåpenforbud, som også er i overensstemmelse med ikkespredningsavtalen, heter det i SVs femte hovedkrav.

Rakettforsvar

Opprinnelig ønsket flere fylkeslag i SV også å la hovedkravet omfatte et klart nei til et eventuelt norsk bidrag i NATOs rakettforsvar, men dette punktet er ikke med i innstillingen.

– Da ville vi hatt seks krav på lista. Det er viktig at en slik liste inneholder klare prioriteringer og ikke omfatter alt vi er opptatt av, sier nestleder Snorre Valen til NTB.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ville lørdag ikke svare på hva hun mente om at SV kunne komme til å kreve et tydelig nei til NATOs missilforsvar fra en rødgrønn regjeringskonstellasjon, spørsmålet i det hele tatt er blitt vurdert av dagens regjering.

– Krav i regjeringsforhandlinger framsetter vi ikke gjennom pressen og ikke nå, men etter at vi har vunnet valget, sa Ap-representanten.

Utslippskutt

Endringer på kravlista ble det også på punktet om klima. Fortsatt sier SV nei til oljeutvinning utenfor Lofoten og i andre såkalte sårbare områder i nord. Men punktet om at oljefondets investeringer i fossil energi er borte fra landsstyrets opprinnelige innstilling.

I stedet skjerper SV kravene til norske utslippsmål, bare dager etter at Sp, Ap, Høyre og Frp overfor NTB har uttrykt at det under visse betingelser er greit at norske utslipp øker.

Nå tar SV til orde for et forpliktende nasjonalt klimabudsjett som skal vise hvordan norske klimagassutslippene kan kuttes med minst 3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i neste stortingsperiode.

Lavere ambisjoner

Naturvernforbundets tidligere leder Lars Haltbrekken har jobbet hardt for et vedtak om norske utslippsmål under SV-landsmøtet, men hans forslag gikk i utgangspunktet lenger enn det som nå blir kompromisset.

Haltbrekken ønsket at det hvert år i kommende stortingsperiode skulle kuttes mellom 1,9 og 2,4 millioner tonn CO2 – altså inntil 9,6 millioner tonn totalt.

På spørsmål om kravet om å trekke fossile investeringer ut av oljefondet nå er skrinlagt, svarer Valen benektende.

– Tvert imot tror vi at vi vil få gjennomslag for dette i den ordinære stortingsbehandlingen. Derfor valgte vi heller å prioritere kravet om norske utslippskutt, sier han.

Barnetrygd og lærere

Et fjerde krav fra SV er innføringen av en nasjonal lærernorm på skolenivå, som sier at det maks skal være 15 elever per lærer fra 1.–4. trinn og maks 20 per lærer fra 5.–10. trinn.

Krav om profittfri drift av private tilbud innen barnehager, barnevern og asylmottak er et femte punkt. Kravet er mer vidtrekkende enn et rent utbytteforbud, men vil ifølge SV-ledelsen ikke gjøre det umulig å drive private barnehager.

– Nei, det er muligheten til å hente ut profitt av penger som kommer fra skatt eller foreldrebetaling vi vil gjøre noe med. Avkastning på egne investeringer er greit, sier SV-leder Audun Lysbakken.

(©NTB)