Oslo  20190220.Torgeir Knag Fylkesnes  (SV), under Stortingets spørretime onsdag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Oslo 20190220.Torgeir Knag Fylkesnes (SV), under Stortingets spørretime onsdag.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SV med forslag om ny grønn industrivekst til landsmøtet

Publisert

SV har et forslag til ny næringspolitikk, der målene er nullutslipp etter 2040 og å øke landindustriens andel av verdiskapningen fra 7 til 20 prosent.

Ifølge Klassekampen har Torgeir Knag Fylkesnes, stortingsrepresentant og kandidat til nestledervervet i SV, hatt ansvaret for å utforme partiets nye, grønne næringspolitikk. Der er hensikten å svare på Norges doble utfordring: at vi per i dag har en petroleumsavhengig økonomi, og at vi ønsker et grønt skifte i tråd med klimaforpliktelser.

SVs forslag innebærer blant annet å sikre statlig eierskap i nøkkelnæringer og naturressurser, løfte fagutdanningene, velge ut tre nasjonale satsingsnæringer og vri om skattesystemet til mindre skatt på arbeid og mer på eiendom. De tre satsingsnæringene Fylkesnes har sirklet inn, er tømmer, alger og digitalisering.

– Som første parti har vi satt et mål om å få opp landindustriens andel av verdiskapningen til 20 prosent i 2040, fra dagens snaue 7 prosent, sier Fylkesnes.

Samtidig som SV skal bygge opp industrien, vil partiet kutte utslipp av klimagasser med minst 60 prosent innen 2030 og ha nullutslipp etter 2040.

Den nye næringspolitikken skal behandles og stemmes over på landsmøtet i slutten av måneden.

(©NTB)