Oslo  20160518.Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken etter et orienteringsmøte med samferdselsministeren og representanter for forhandlingspartene til Oslopakke 3 i Samferdselsdepartementet onsdag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20160518.Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken etter et orienteringsmøte med samferdselsministeren og representanter for forhandlingspartene til Oslopakke 3 i Samferdselsdepartementet onsdag.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

SV ber KrF finne tilbake til sin grønne sjel

Publisert

SVs miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken mener at KrF har brukt vippeposisjonen sin dårlig i miljøpolitikken. Det er KrF sterkt uenige i.

– Dersom KrF hadde stemt med oss, ville vi fått langt større kutt i utslipp av klimagasser, raskere utfasing av miljøgifter og forbud mot unødvendig engangsplast, sier han til Aftenposten.

Haltbrekken mimrer tilbake til i 2009 da KrF nektet å bygge sterkt forurensende gasskraftverk og gikk av da stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet og Høyre tvang gjennom dette.

– De siste årene har KrFs miljøengasjement blitt betydelig svakere, mener han.

SV har laget en liste over saker der de mener KrF kunne bidratt til grønnere politikk, men i stedet har valgt å stemme med Regjeringen. Det imponerer ikke KrFs medlem av Stortingets energi og miljøkomité Tore Storehaug.

– SV har lagt seg på en linje der beviset for god miljøpolitikk ligger i lange lister av tiltak der ingen tar seg bryet med å sjekke om tiltakene har effekt, om de er i samsvar med det virkemiddelapparatet vi har, eller om de er utredet, sier han.

Storehaug mener KrF har brukt deres posisjon til en grønnere politikk og nevner blant annet arbeidet med ny klimalov og styrking av grønne avgifter.