Steven_foss
Subsea, Subsea Valley Subsea Valley

Her kommer smartere arbeidsplasser

Fra leverandør til utvikler av egen teknologi.

Med omstilling som stikkord åpnet FossTech sin nye LEAN produksjonslinje i Stokke, Vestfold. Dagen ble feiret med brask og bram i en tid hvor de fleste kutter så mye de kan.

Steven Foss, daglig leder i FossTech åpnet dagen med å fortelle litt om reisen de har hatt, hvor han tidligere har operert litt på magefølelse, men at styret i dag guider selskapet til å jobbe målbevisst.

Det er spennende å ha et styre som ser muligheter fremfor begrensninger, noe som har gjort det mulig å satse i dagens marked, sier Steven Foss.

Bærekraftig forretningsmodell

Hemmeligheten er jo at med denne produksjonslinjen kan FossTech jobbe mer effektivt og gjøre det mulig å levere til andre bransjer, som maritime, naval defence, subsea mining og seafood i tillegg til olje- og gassindustrien. De leverer allerede til noen av disse industriene i dag, og har derfor passet på at den nye produksjonslinjen ikke utelukker noen bransjer.

Fra leverandør til teknologiutvikler

Med ny strategi i 2014 som ser frem til 2018 har FossTech fokusert på omstilling fra å være en ren underleverandør til å utvikle egen teknologi innen kabel og støpeteknologi. Basert på dette har de et IFU-prosjekt som tilfører bedriften 30 million kroner over tre år.

Med over 100 besøkende fikk vi en rundtur på området hvor den nye produksjonslinjen sto i fokus. Det er ifølge Steven Foss, daglig leder, den mest moderne og effektive av sitt slag i Norge og presiserer:

Dette vil skape konkurransedyktige arbeidsplasser hos oss fremover.

Stikkord: , ,

Denne artikkelen er skrevet av Subsea Valley som er kunde av enerWE AS

Subsea Valley

Subsea Valley – et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger. Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.