Styrker norsk gasseksport

Publisert

NTNU åpner kompressorlab i Trondheim.

Onsdag 23. april åpner NTNU en kompressorlab i Trondheim, støttet av Statoil, ABB og Gassco, som skal øke påliteligheten i norske gassleveranser. Dette skriver ABB i en pressemelding.

Europeiske gasskunder forventer forutsigbarhet og høy kvalitet, og store kompressorsystemer spiller en nøkkelrolle for pålitelige leveranser av norsk gass til Europa. Integrerte kompressorløsninger vil styrke norsk gasseksport og er en del av et strategisk samarbeid mellom Statoil, ABB, Gassco og NTNU.

Dette har blitt en integrert kompressorrigg som er enestående i global sammenheng. For samarbeidspartnerne Statoil, ABB og Gassco vil dette bli en unik mulighet for utvikling og testing av ny teknologi for å bedre effektivitet og regularitet på anleggene, sier professor Lars Eirik Bakken ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU.

Ny teknologi og økt kompetanse på overvåking og drift av tungt, roterende utstyr med frekvensstyrte elektromotorer er viktig for både Statoil og Gassco, da denne typen utstyr øker i omfang og har stor betydning for regularitet og produksjon.

Nært samarbeid mellom kunder, leverandører og ledende forskningsmiljøer er en forutsetning for utvikling av norsk offshoreteknologi. Vi setter pris på å få være med på et forskningssamarbeid som dette, med høy gjensidig nytteverdi for alle parter. Vi stiller med utstyr, men vil også bidra med vår kompetanse på prosesskontroll og elektrisk drift av roterende maskineri, både fra norsk sokkel og internasjonalt, sier leder for ABBs norske olje- og gassvirksomhet, Borghild Lunde.

Kompressorsystemene brukes i gasstransport for å øke trykket i rørledningene fra brønn til prosessanlegg og fra prosessanlegg til kunder i Storbritannia eller på kontinentet. Integrerte kompressorløsninger innebærer en helhetlig håndtering av alle elektro- og prosess-systemer - og interaksjon mellom disse.

Den nye kompressorlaben i Trondheim er oppgradert for 6 millioner kroner. Til laboratoriet har ABB bidratt med en moderne frekvensomformer, samtidig som Statoil og NTNU har bidratt med en unik kompressorblokk, hvor innsiden av kompressoren kan studeres i detalj. Hovedfokus vil være på ytelses- og tilstandsovervåking av både frekvensomformer, motor og kompressor, samt på ustabiliteter som kan oppstå ved kortvarige spenningsfall.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har over 2300 ansatte og en årlig omsetning på rundt 10,8 milliarder kroner. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 150 000 ansatte i ca. 100 land.