Sture-terminalen og Kollsnes-anlegget starter opp igjen

Publisert

Sture-terminalen og Kollsnes-anlegget starter opp igjen torsdag ettermiddag etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola.

Ved 8-tiden torsdag morgen valgte Equinor å stenge ned driften på Sture-terminalen. Kort tid etter ble også Kollsnes-anlegget stengt. Nedstengningen av de to landanleggene skapte store konsekvenser for olje- og gassproduksjonen.

Nedstengningene og evakueringene ble gjennomført som et føre-var-tiltak ifølge Equinor. Totalt ble produksjonen på fem oljefelt stengt som følger av fregattulykken, som skjedde like ved Stureterminalen. Ifølge Sysla produserer de stengte oljefeltene 500 millioner kroner daglig.

Nå startes også Nordsjø-installasjonene gradvis opp igjen.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal og utskipningshavn for råolje og LPG. Terminalen mottar råolje fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning fra Oseberg Feltsenter, og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Kollsnes-anlegget står alene for 30 prosent av gassleveransene til Europa.