OSLO 20080225: De som kjemper for lavere fartsgrenser for å bedre miljøet, har nå fått ny ammunisjon: For første gang har en undersøkelse påvist en klar sammenheng mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv.Foto: Morten Holm / SCANPIX
OSLO 20080225: De som kjemper for lavere fartsgrenser for å bedre miljøet, har nå fått ny ammunisjon: For første gang har en undersøkelse påvist en klar sammenheng mellom hastighet og omfanget av skadelig svevestøv.Foto: Morten Holm / SCANPIX

Studie: Miljøfartsgrense har ingen effekt på miljøet

Publisert

En ny studie sier at miljøfartsgrensen innført i Oslo koster samfunnet fire milliarder, men at effekten er lik null.

Studenter ved Norges Handelshøyskole har gransket effekten av miljøfartsgrensen i Oslo fra 2004 til 2015, og kommet fram til at den ikke har en effekt på miljøet. Det skriver Aftenposten.

Masteroppgaven kommer samtidig som Statens vegvesen varsler at miljøfartsgrensen vil tre i kraft igjen fra 1. november.

Studentene trekker fram at når fartsgrensen reduseres fra 80 til 60 km/t, reduseres kjørehastigheten kun med 5,8 km/t, noe som ikke har effekt på lokal forurensing. De konkluderer også med at Oslo samfunnsøkonomisk taper fire milliarder kroner for hver vinter miljøfartsgrensen benyttes.

– Vi har beregnet at 60.000 biler i gjennomsnitt bruker 40 sekunder mer. Med en timepris som tar utgangspunkt i hva en norsk arbeider sitter igjen med etter skatt, og der vi regner halvannen person per bil, havner vi på fire milliarder kroner i året, forklarer førsteamanuensis og veileder Torfinn Harding ved NHH.

Ida Nossen, fagansvarlig for luftkvalitet i Statens vegvesen Region Øst, sier de ikke ville benyttet seg av miljøfartsgrensen om den ikke hadde hatt effekt på miljøet. De har ikke lest NHH-studien, men legger beregninger fra blant annet NILU til grunn.

(©NTB)