Studentprosjekt utforsket blockchain-potensiale for Statoil

Publisert

The Innovation Effect er et konsulentselskap som leverer konsulenttjenester i samarbeid med studenter. Nå har de tilrettelagt for et prosjekt hos Statoil der et tverrfaglig stufentteam bestående av fire studenter har utforsket blockchain for å se på hvordan Statoil eventuelt kan bruke teknologien. Prosjektet gikk over åtte uker, og resultatet ble presentert for Statoils Executive Leader Group, samt på Oslo Innovation Week.

Prosjektets tittel var ”Shaping the future of energy”, og gikk ut på å utforske mulige bruksområder for Blockchain i energisektoren.

 • Hvordan kan teknologi som Blockchain forbedre Statoils potensielle fordel som en ansvarlig og bærekraftig energiprodusent?
 • Hva er Blockchain? Og hva er potensialet for slik teknologi i energibransjen?
 • Hvordan kan Statoil integrere slik teknologi inn i sin verdikjede for å gjøre dem mer bærekraftig og transparente?
 • Hvilke bransjer har allerede tatt i bruk slik teknologi, og hva kan vi lære av dem?
 • Blockchain er en spennende teknologi som har blitt mye hypet i det siste. Folk flest begynner å høre om teknologien, men de fleste tenker nok fortsatt først og fremst på kryptoteknologien Bitcoin når de hører om den. Det er spennende nok i seg selv, men teknologien bak har mange bruksområder som kanskje er enda mer interessante.

  Som en del av prosjektet skulle studentene forklare Statoil-lederne hva blockchain er for noe, slik at de kan forstå hvordan det kan brukes.

  – En blockchain er til syvende og sist en bokføring av informasjon på en måte som gjør informasjonen tilgjengelig for flere entiteter uten at noen kan endre på det som allerede er ført opp. Et eksempel kan være en form for eiendomsregister eller en oversikt over transaksjoner, sier Jonas Dammen, en av studentene i prosjektet.

  Det blir litt som regnskapssystemer der fakturaene må nummeres slik at det blir klart hvilke fakturaer og kreditnotaer som er sendt ut. En vesentlig forskjell er at mens et slikt regnskapssystem selv står for å garantere at alle fakturaene er med, har blockchain et distribuert system som gjør det mulig å ha tillit til at alle bokføringene av transaksjoner er sanne og at de ikke er tuklet med i ettertid.

  Det betyr at alt som registreres i en blockchain er sporbart. Det nytter altså ikke å pynte på opplysningene i ettertid.

  – Det som er fordelaktig med teknologien,  er at en blir mindre avhengig av en tredjepart for å skape tillit i et marked. Samtidig legger teknologien til rette for enkel sporing og verifisering av hendelser, sier Dammen.

  Han trekker frem at det nå jobbes med å bruke blockchain i supply chains i blant annet matbransjen, og at dette er en tankegang som med fordel kan overføres til energibransjen.

  - Jeg tror denne tankegangen kan videreføres til energibransjen. Statoil bruker mye penger på å jobbe miljøvennlig, og de skal være mer miljøvennlige enn flere andre firmaer som driver i samme bransje, sier Dammen.

  Her kan det nevnes at et av argumentene til interesseorganisasjonen Norsk olje og gass er at norsk olje- og gassproduksjon er verdens mest miljøvennlige. Dette er informasjon som baseres på statistikk hentet ut fra produksjonssystemene, men til syvende og sist må vi ta bransjens ord for at det er slik. Her kan man se for seg en blockchain-løsning ville kunne verifisert påstandene ved at alle opplysningene automatisk legges inn fortløpende, og så kunne man ettergått alt i ettertid.

  - Her kan blockchain i samarbeid med IOT, hjelpe dem å bevise at de er miljøvennlige, og i en bærekraftig fremtid så tror jeg dette kan gagne dem, sier Dammen.

  Som nevnt er blockchain en veldig spennende teknologi med mye hype rundt seg. Det er mange spennende prosjekter på gang, men enn så lenge er de fleste prosjekter på konsept- eller prototype-stadiet. Slik er det også for dette studentprosjektet.

  Statoil forteller at de er godt fornøyde med innspillene de har fått.

  - Studentene kan gi oss nye perspektiver på Statoil både gjennom tilgang til de siste akademiske ideene fra en rekke forskjellige disipliner, og som avanserte brukere av kommende teknologier som blockchain, sier Ragnhild Ulvik, Vice President for innovasjon i Statoil, i en skriftlig uttalelse om prosjektet.

  De vil foreløpig ikke si noe om hvordan de konkret vil jobbe videre med blockchain.

  – Studentene har presentert noen forretningscase for bruk av blockchain i Statoil, men Statoil vil bli litt mer kjent med teknologien før de eventuelt går ut og forteller hva de vil bruke den til. Det er likevel spennende å se at Statoil ligger i front med å identifisere bruksområder for ny teknologi som Blockchain. Det at Statoil velger å samarbeide med studenter for å utforske ny teknologi, mener jeg er en klar indikasjon på viktigheten av å koble den nye generasjonen opp mot utfordringer næringslivet står overfor, sier Annette Fosaas günder og daglig leder av The Innovation Effect.

Powered by Labrador CMS