Studentbedriften Sensero får hjelp fra TrønderEnergi og NTNU til å redusere energitapet i strømnettet

Publisert

I 2016 utfordret Enova norske energiaktører på at Norge er svakest i Norden på grønn innovasjon. Enova pekte i sin markedsutviklingsrapport for 2016 på en flerdelt utfordring i den norske kraftbransjen:

 • Energi- og klimateknologi utgjør en lav andel av norsk eksport.
 • Lav andel norske patentsøknader innenfor energi- og klimateknologi.
 • Kraftbransjen bruker mindre på forskning og utvikling enn andre næringsgrupper, tross store investeringer totalt sett.
 • TrønderEnergi har derfor engasjert seg mye i å øke kraftnæringens innovasjonsevne, og et av tiltakene har vært å jobbe med NTNU for å få opp et sterkere økosystem for innovasjon og nyskaping.

  I 2012 etablerte TrønderEnergi og NTNU en egen veilednings- og støttetjeneste, Spark NTNU, for studenter som ønsker å satse på innovasjon og gründerskap. Gjennom fem år har 300 oppstartsideer vært innom Spark for veiledning og TrønderEnergi har delt ut totalt 2,4 millioner kroner i tilskudd for å utvikle ideene videre.

  - Dette innovasjons-samarbeidet mellom TrønderEnergi og NTNU er unikt både nasjonalt og internasjonalt. Vi ser i økende grad at næringsliv og offentlig sektor ønsker samarbeid med NTNU for å utvikle egen organisasjon. Da er de interesserte i både ny kunnskap, nye løsninger, ny teknologi og samarbeid om studentoppgaver og entreprenørskap, sier prorektor for nyskaping på NTNU, Toril Nagelhus Hernes.

  Et av resultatene som har spunnet ut av samarbeidet mellom NTNU og TrønderEnergi er studentbedriften Sensero. De utvikler løsninger for å kunne redusere energitapet i strømnettet. Målet er å utvikle en programvare som skal vise nettselskapene hvor de taper energi under overføringen av strøm fra produsent til kunde.

  Noe av tapet er uunngåelig, men en del av tapet skyldes også ineffektiv overføring, for eksempel på grunn av utdatert utstyr. Ved å redusere tapet er det millioner av kroner å spare, i tillegg til miljøgevinsten av å unngå energitap.

  - Vi samarbeider tett med NTNUs Entreprenørskole, som er et toårig masterprogram innen entreprenørskap. I fjor høst møtte vi studentene på entreprenørstudiet med spesifikt mål om at det ble etablert en eller flere oppstartsbedrifter innen fornybar energi, forklarer forretningsutvikler i TrønderEnergi Gøril Forbord.

  Det var starten på studentbedriften Sensero. Studentene har siden jobbet knallhardt med å utvikle ideen og bedriften som del av studiet sitt på Entreprenørskolen. Gjennom året har de fått veiledning fra forretningsutviklere i TrønderEnergi, og fra sentrale driftsfolk i TrønderEnergis nettselskap. I sommer hospiterte Sensero-teamet også i TrønderEnergis innovasjonslab WattsUp, som ligger i toppetatsjen på energiselskapets hovedkontor ved Lerkendal i Trondheim.

  - At aktører som TrønderEnergi setter opp et slikt økosystem for innovasjon, der de presenterer problemstillinger for studenter, og i tillegg bidrar med både veiledning og penger for å få virksomhetene i gang, har vært helt avgjørende for oss, sier daglig leder i Sensero, Magnus Slettevoll Helgeby.

  Nå har oppstartsvirksomheten konkrete planer for fremtiden.

  - Sensero jobber med å ferdigstille første versjon av produktet så vi kan sette igang med pilot-prosjekter her i Norge. På sikt ser selskapet til mulighetene på kontinentet, der utfordringene knyttet til nettdrift og uregulerbar fornybar energi er enda større, sier Slettevoll Helgeby.