Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Norge hadde Nordens høyeste strømpriser - igjen

Markant høyere enn i våre naboland.

Publisert

Strømprisene svinger gjennom døgnet, og de varierer noe fra land til land selv om Norge er tilknyttet det nordiske strømnettet.

I uke 22 hadde Norge nok en gang Nordens høyeste strømpris etter at vi i uken før hadde den nest laveste.

Gjennomsnittsprisen i spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool endte på dette nivået i uke 22:

  • Norge 340.85 kr/MWh
  • Sverige 255.56 kr/MWh
  • Danmark: 314.6 kr/MWh
  • Finland: 289.49 kr/MWh

For forbrukere tilsvarer det en norsk strømpris på 34,1 øre/kWh før elavgiften, nettleien, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til.

Den viktigste grunnen til at Norge har høyere strømpris er at vi har mye mindre vindkraft enn for eksempel Danmark og Sverige. Der nyter forbrukerne godt av at vindkraften presser strømprisene ned mot null i enkelttimer når det blåser mye og strømproduksjonen er større enn strømetterspørselen.

Noe av dette håndteres ved at utenlandskablene gjør det mulig å kjøpe inn strøm fra våre naboland når strømmen er billig der, men kapasiteten på utenlandskablene er ikke stor nok til at prisene blir helt like.

Dermed kan de norske vannkraftprodusentene holde igjen på strømproduksjonen når strømmen er billig slik at prisene ikke presses helt ned i bunn. Så kan de øke produksjonen når det blåser mindre og etterspørselen er høyere.

Animert_strompris_uk22.gif