Strømprisene økte med 15 prosent

Publisert

Nye tall fra SSB viser at strømprisen som husholdningene må betale økte med 15 prosent fra andre kvartel i 2016 til andre kvartal i år.

I årets andre kvartal lå strømprisen på 33,1 øre/kWh. Medregnet avgiftene og nettleien endte den dermed på 95 øre/kWh. Av dette utgjorde avgiftene (elavgift + mva) 33,9 øre, mens nettleien utgjorde 27,9 øre/kWh.

Totalt sett var det dermed en økning på 7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Elavgiften ble satt opp til 16,32 øre/kWh fra og med 1. januar i år. Den har gått gradvis opp fra 11,40 øre tilbake i 2012.

I et litt lengre perspektiv er elprisene nå litt lavere enn i de to foregående kvartalene, men de er markant høyere enn for et par år siden.

Elprisen svinger relativt kraftig fra kvartal til kvartal.
Elprisen svinger relativt kraftig fra kvartal til kvartal.

Mens spotprisen svinger opp og ned, har totalprisen beveget seg relativt jevnt oppover.

Elprisen har gått opp, men den er ikke på sitt høyeste nivå.
Elprisen har gått opp, men den er ikke på sitt høyeste nivå.

Den relativt jevne prisstigningen på totalprisen skyldes til en viss grad en jevnt stigende elavgift og en gradvis økende nettleie.

Totalprisen for strøm varierer noe. Deler av det kommer av økt elavgift og økt nettleie, men det er selve strømprisen som forårsaker de største svingningene.
Totalprisen for strøm varierer noe. Deler av det kommer av økt elavgift og økt nettleie, men det er selve strømprisen som forårsaker de største svingningene.

Les også:

Powered by Labrador CMS