Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.
Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent

Publisert

NVE har lagt frem sin kvartalsrapport om kraftsituasjonen i årets tredje kvartal. Den viser en kraftig prisøkning i Sør-Norge, samtidig som prisene falt markant i Nord-Norge.

- Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Nord-Norge sank prisene med elleve prosent på grunn av kraftoverskudd og begrensninger i eksporten ut av området, skriver NVE i en pressemelding.

Midt-Norge hadde om lag det samme prisbildet som i fjor.

Mange er nok ikke klar over det, men de norske strømprisene påvirkes faktisk i stor grad av prisen på kull.

- Vi ser at kullprisen har økt med om lag 40 prosent det siste året. Kull er fortsatt en viktig energikilde i flere av de europeiske kraftsystemene vi er koblet sammen med, og økte kullpriser har ført til høyere strømpris i mange land. Dette gjør at krafteksporten vår er blitt mer verdifull, mens vi som bruker strøm, må betale mer. Prisøkningen merkes best i Sør-Norge, der utenlandskablene er koblet sammen med vårt kraftsystem, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

I tillegg har også været mye å si, og den kraftige nedbøren har hindret strømprisene i å ta helt av.

De store nedbørmengdene i begynnelsen av oktober medvirket til at strømprisene sank med om lag ti prosent i Sør- og Midt-Norge fra september til oktober. I Nord var det en liten prisøkning.

Det er flere årsaker til at de internasjonale kullprisene har økt. Redusert tilgang på kull på grunn av nedleggelse av kinesiske kullgruver er den viktigste enkeltfaktoren, ifølge NVE. De viser til at produksjonskapasitet tilsvarende en årlig produksjon på om lag 60 millioner tonn kull er lagt ned i Kina siden 2016.

Svenskenes atomkraftverk påvirker også kraftprisene i Norden, og dermed i Norge.

- Det har vært uvanlig mye stans i kjernekraftproduksjonen i Sverige til å være så sent på året. På et tidspunkt var to tredjedeler av kapasiteten ute. Redusert kraftproduksjon i Sverige førte til økt etterspørsel etter norsk vannkraft, økte priser og høy eksport fra Norge, påpeker Sanderud.

Prisøkningen stimulerte kraftprodusentene til økt norsk kraftproduksjon, og i tredje kvartal ble det produsert 32,7 TWh kraft i Norge. Det er den nest høyeste kraftproduksjonen i løpet av tredje kvartal noensinne, bare slått av 2007.

Kraftselskapene produserte mye strøm til tross for at tilsiget til de norske vannkraftverk kun var på normalen. Magasinfyllingen endte derfor på 3,3 prosentpoeng under normalen for årstiden. Mye nedbør og vind i oktober, gjør at fyllingsgraden nå er over medianen.

Her kan du laste ned og se NVE's rapport om kraftsituasjonen i 3. kvartal 2017

Les også: