Oslo
Oslo

Strømprisen svingte kraftig i uke 19

Publisert

Strømprisene svingte kraftig i forrige uke, ifølge de siste tallene fra kraftbørsen Nordpool. Her kjøpes og selges strømmen for det nordiske markedet, og aktørene betaler en pris pr time for hver MWh.

Prisene på børsen ligger til grunn for prisene som sluttbrukerne må betale, men de er ikke direkte overførbare. Når man som forbruker betaler for strømmen må man betale for selve strømmen i øre pr. kWh, og betalingen skjer normalt med en døgnpris. I tillegg kommer også nettleien, elavgiften og merverdiavgiften.

Strømprisen er ikke helt lik over hele landet, og det skyldes i stor grad at kapasiteten på strømkablene ikke er gode nok til at strømmen fritt kan gå dit den vil i ubegrensede mengder for å jevne ut prisen.

På sitt laveste har timeprisen pr. MWh vært helt nede i 28,12 kroner i Oslo, Kristiansand, Molde og Bergen klokken 04:00 på torsdag natt. På sitt høyeste har den vært oppe i 371,27 kroner i Tromsø 09:00 på lørdag i forrige uke. Det er en prisforskjell på mer enn 13-gangeren.

Hvis man omregner prisen fra MWh til kWh så tilsvarer det en pris på henholdsvis 2,8 og 37,1 øre/kWh før strømselskapene legger sin avanse på toppen.

Her er oversiktene over strømprisene fra time til time i de norske storbyene:

Tromsø
Tromsø
Trondheim
Trondheim
Molde
Molde
Bergen
Bergen
Kristiansand
Kristiansand
Oslo
Oslo