Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.
Dam Grunnåi – Grunnåi Kraftverk, SeljordDet er et elvekraftverk som utnytter et fall på 387 meter i Grunnåi.Installert effekt er 15 MW. Årsproduksjon er 54 GWh.

Strømprisen løfter konsumprisindeksen

Publisert

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,5 prosent fra september til oktober.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var hovedårsaken til oppgangen en solid økning i strømprisene, som inkludert nettleie steg 8,8 prosent.

Dette var årets nest største månedsoppgang, og prisnivået var i oktober på sitt høyeste siden mars 2011.

Tolvmånedersendringen i KPI var 3,7 prosent i oktober, 0,1 prosentpoeng høyere enn i september. (©NTB)