Strømprisen falt til 6 øre/kWh i Vest-Norge i starten av forrige uke

Publisert

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport beskriver NVE forrige ukes prisfall på strøm som en priskollaps.

- Høgt tilsig til fulle magasin medverka til ei priskollaps i Vest-Noreg på måndag og tysdag i veke 42. Samstundes vart eksportkapasiteten ut frå Vest-Noreg (NO5) redusert. Kraftprisen i Vest-Noreg falt til 6 øre/kWh i starten av førre veke. Frå onsdag gjekk tilsiget ned, og prisen i Vest-Noreg vart igjen lik resten av Sør-Noreg, skriver NVE i rapporten.

Snittprisen for uken i sin helhet endte på 40,7 øre/kWh på Vestlandet. (NO5). Resten av landet hadde en snittpris på mellom 44 og 51 øre/kWh.

Samtidig var det høyt tilsig til vannmagasinene i Sør-Norge som følge av snøsmelting og regn. Dette bidro til å øke den norske kraftproduksjonen og fyllingsgraden i vannmagasinene.

- Det er no berre Nord-Noreg som har lågare fyllingsgrad enn median (2002-2017) i Noreg, skriver NVE.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten.