Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Strømprisen stupte og Norge hadde Nordens nest billigste strøm

Men svenskene hadde en nesten 20 prosent lavere strømpris.

Publisert

Strømprisene svinger fra time til time, og i perioder kan de gå mye opp og mye ned. I forrige uke, uke 23, falt strømprisene markant og da gikk også Norge fra å ha Nordens høyeste strømpris til å ha den nest laveste.

I spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool lå gjennomsnittsprisene for hele uken på dette nivået:

  • Norge: 252.06 kr(MWh
  • Sverige: 204.98 kr/MWh
  • Danmark: 288.53 kr/MWh
  • Finland: 367.23 kr/MWh

Strømselskapene lever av å kjøpe strømmen på kraftbørsen for så å selge den videre. Mens de kjøper i MWh så selges strømmen som regel i antall kWh. Det vil si at prisen i det norske markedet i snitt lå på 25,2 øre/kWh i forrige uke. Merverdiavgift, elavgift og nettleie kommer i tillegg.

Selv om Norge hadde en god uke for forbrukerne med en lav strømpris så hadde svenskene likevel nesten 20 prosent lavere pris. Det skyldes i stor grad at Sverige har mye mindre magasinert vannkraft kombinert med at de har mye mer vindkraft.

Vinden produserer strøm uansett om det er stort eller lite behov, og dermed presser den prisen ned mot null i timer der det blåser mye mer enn det som trengs for å produsere nok strøm. Per i dag har da også svenskene nesten tre ganger så mange vindturbiner som Norge, og normalt produserer de også mer vindkraft enn Danmark.

Animert_strompris_uk23.gif