Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Strømprisen lå på 32,76 øre/kWh i uke 36

Norge hadde Nordens laveste strømpris i forrige uke.

Norge hadde Nordens laveste strømpris i uke 36. Prisforskjellen var også ganske markant, og spesielt Finland hadde markant høyere strømpris enn Norge i forrige uke.

  • Norge: 327,62 kr/MWh
  • Sverige: 363,53 kr/MWh
  • Danmark: 360,85 kr/MWh
  • Finland: 505,35 kr/MWh

Gjennomsnittsprisen i Norge var 327,62 kr/MWh, og prisen svingte fra 242,10 til 373,58 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 32,76 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Animert_strompris_uk36.gif