Strømmen kostet mer enn fire ganger så mye i mai i fjor

Strømprisen økte litt fra april, men historisk sett var mai måned en veldig billig måned for norske strømkunder.

Publisert Sist oppdatert

Snittpriser for mai måned

År Snitt
2013279,33 kr/MWh
2014219,34 kr/MWh
2015188,91 kr/MWh
2016212,76 kr/MWh
2017264,46 kr/MWh
2018323,02 kr/MWh
2019381,84 kr/MWh
202088,00 kr/MWh

I år har strømprisen vært eksepsjonelt lav. Det er sterkt gledelig for norske strømkunder, men ikke fullt så gledelig for kraftprodusentene og de offentlige eierne som dermed får mindre utbytte.

I mai endte den norske gjennomsnittsprisen på 88 kr/MWh, og det tilsvarer en forbrukerpris på 8,8 øre/kWh før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapets avanse legges til på toppen.

Det er veldig lavt for mai måned. En titt på tallene fra 2013 og frem til i år viser at selv i mai 2015, da strømprisen var veldig lav, så var den over dobbelt så høy. Da kostet strømmen 188,91 kr/MWh, tilsvarende 18,9 øre/kWh. Så sent som i fjor kostet strømmen mer enn fire ganger så mye i mai måned i år. Da betalte norske strømkunder 381,84 kr/MWh (38,2 øre/kWh).

En gjennomgang av tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at mai i år var måneden med den tredje laveste gjennomsnittsprisen siden 2013. Det var kun i juli 2015 og i april i år at den norske gjennomsnittsprisen var lavere. Da lå snittprisen på henholdsvis 80,06 og 52,25 kr/MWh.

Månedlige gjennomsnittspriser

År Måned Snitt
2013Januar306,90 kr/MWh
2013Februar294,37 kr/MWh
2013Mars336,23 kr/MWh
2013April352,75 kr/MWh
2013Mai279,33 kr/MWh
2013Juni256,92 kr/MWh
2013Juli263,95 kr/MWh
2013August272,98 kr/MWh
2013September312,33 kr/MWh
2013Oktober317,88 kr/MWh
2013November300,04 kr/MWh
2013Desember272,42 kr/MWh
2014Januar275,11 kr/MWh
2014Februar252,77 kr/MWh
2014Mars222,24 kr/MWh
2014April209,99 kr/MWh
2014Mai219,34 kr/MWh
2014Juni203,22 kr/MWh
2014Juli236,12 kr/MWh
2014August259,80 kr/MWh
2014September284,68 kr/MWh
2014Oktober249,19 kr/MWh
2014November253,67 kr/MWh
2014Desember281,67 kr/MWh
2015Januar264,24 kr/MWh
2015Februar245,46 kr/MWh
2015Mars216,35 kr/MWh
2015April214,86 kr/MWh
2015Mai188,91 kr/MWh
2015Juni121,54 kr/MWh
2015Juli80,06 kr/MWh
2015August110,96 kr/MWh
2015September153,83 kr/MWh
2015Oktober199,70 kr/MWh
2015November222,81 kr/MWh
2015Desember169,43 kr/MWh
2016Januar266,64 kr/MWh
2016Februar183,63 kr/MWh
2016Mars201,81 kr/MWh
2016April204,22 kr/MWh
2016Mai212,76 kr/MWh
2016Juni246,36 kr/MWh
2016Juli240,16 kr/MWh
2016August231,64 kr/MWh
2016September229,73 kr/MWh
2016Oktober292,69 kr/MWh
2016November348,90 kr/MWh
2016Desember281,85 kr/MWh
2017Januar266,93 kr/MWh
2017Februar278,25 kr/MWh
2017Mars271,59 kr/MWh
2017April265,23 kr/MWh
2017Mai264,46 kr/MWh
2017Juni226,44 kr/MWh
2017Juli232,38 kr/MWh
2017August242,70 kr/MWh
2017September286,42 kr/MWh
2017Oktober262,91 kr/MWh
2017November303,66 kr/MWh
2017Desember300,40 kr/MWh
2018Januar309,94 kr/MWh
2018Februar372,00 kr/MWh
2018Mars420,63 kr/MWh
2018April375,76 kr/MWh
2018Mai323,02 kr/MWh
2018Juni425,57 kr/MWh
2018Juli491,88 kr/MWh
2018August490,10 kr/MWh
2018September457,51 kr/MWh
2018Oktober400,03 kr/MWh
2018November456,72 kr/MWh
2018Desember503,64 kr/MWh
2019Januar526,56 kr/MWh
2019Februar446,21 kr/MWh
2019Mars404,13 kr/MWh
2019April397,76 kr/MWh
2019Mai381,84 kr/MWh
2019Juni273,56 kr/MWh
2019Juli334,95 kr/MWh
2019August354,83 kr/MWh
2019September314,04 kr/MWh
2019Oktober369,96 kr/MWh
2019November422,12 kr/MWh
2019Desember369,35 kr/MWh
2020Januar238,43 kr/MWh
2020Februar132,62 kr/MWh
2020Mars95,10 kr/MWh
2020April53,25 kr/MWh
2020Mai88,00 kr/MWh