Selv på sitt laveste betaler sør-Norge 9,3 øre/kWh mer for strømmen enn Nord-Norge på sitt høyeste

Snittprisen mandag 1. mars er hele 14,3 øre høyere sør i Norge.

Publisert

I det siste har det til dels vært store prisforskjeller på strømmen avhengig av hvor i landet man bor, og slik er det også på den første dagen i mars måned.

Mandag 1. mars ligger gjennomsnittsprisen på 398,39 kr/MWh (39,8 øre/kWh) i Trøndelag, Nordvestlandet og Nord-Norge, mens den ligger på 254,94 kr/MWh (25,5 øre/kWh) i resten av landet. Det er en gjennomsnittlig prisforskjell på hele 143,45 kr/MWh (14,3 øre/kWh).

Prisforskjellen er faktisk så stor at selv når den er på sitt høyeste i Midt- og Nord- Norge, så er den likevel hele 9,3 øre lavere.

I elspotområde 3 og 4 ( Molde, Trondheim, Tromsø) svinger strømprisen mellom 198,32 kr/MWH og 270,59 kr/MWh. Til sammenligning varierer den mellom 364,18 og 443,59 kr/MWh i resten av landet.

Ser man på prisen gjennom døgnet er for øvrig prisene relativt flate. Vanligvis svinger det mer, med høyere pristopper rundt morgenkvisten og ettermiddagen.

Mandag 1. mars er det store prisforskjeller på strømmen i Norge.
Mandag 1. mars er det store prisforskjeller på strømmen i Norge.
Stor prisforskjeller, men gjennom døgnet ligger strømprisene ganske flatt. Det er ikke de store toppene som det ofte er på morgenkvisten og ettermiddagen.
Stor prisforskjeller, men gjennom døgnet ligger strømprisene ganske flatt. Det er ikke de store toppene som det ofte er på morgenkvisten og ettermiddagen.
Strømprisen har i praksis delt seg i to, fordelt på de fem elspotområdene.
Strømprisen har i praksis delt seg i to, fordelt på de fem elspotområdene.