Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Oslo hadde dyrest strøm mens Tromsø hadde den laveste strømprisen i 2019

Se når strømprisen var dyrest og billigst gjennom fjoråret.

Publisert Sist oppdatert

Norge har stort sett ganske like strømpriser over hele landet, men strømprisene er ikke helt like. I motsetning til for eksempel Finland som har et felles prisområde for hele landet, er Norge delt inn i fem prisområder, eller elspotområder som det gjerne kalles.

Norge er delt i 5 prisområder

Det er fordi strømnettet ikke er bygget ut for å kunne transportere strømmen på tvers av hele landet. Som følge av flaskehalser i strømnettet er det begrensninger på hvor mye strøm som kan transporteres fra en del av landet til et annet.

Det fører blant annet til at Raggovidda vindkraftverk i Finnmark ikke får solgt all strømmen de produserer, og de har derfor bestemt seg for å bruke overskuddsstrømmen til å produsere hydrogen gjennom elektrolyse.

Det ville vært teknisk mulig å bygge ut et strømnett med kapasitet til å transportere strømmen over hele landet, men det ville i såfall krevd store investeringer i strømnettet. Disse kostnadene ville i såfall kommet på toppen av de allerede store investeringene som nå gjøres.

Mye av den kraftkrevende norske industrien er da også tuftet på at de er bygget i nær avstand til store kraftverk som produserer den strømmen de trenger. Dermed sikres de tilgang til stabil strømforsyning selv om noe av strømmen kan transporteres til andre deler av landet, og eventuelt også over mellomlandsforbindelsene til våre naboland.

Norsk snittpris på 38,3 øre/kWh

En titt på tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at gjennomsnittsprisen for strøm i Norge i 2019 endte på 382,94 kroner per MWh. Det tilsvarer en gjennomsnittspris strømpris på 38,3 øre/kWh for sluttkundene.

Strømmen var dyrest i januar og billigst i juni i 2019.
Strømmen var dyrest i januar og billigst i juni i 2019.

Merk at dette er prisen for selve strømmen. I tillegg kommer nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse. Som en tommelfingerregel kan man si at strømprisen utgjør omtrent en tredjedel av strømregningen, mens avgifter til staten og nettleien også utgjør hver sine tredjedeler.

Denne strømprisen er lavere enn året før, da strømprisene i Norge var veldig høye. Samtidig er det en av de fem høyeste gjennomsnittsprisene noensinne.

En titt på hvordan strømprisen har svingt gjennom året viser at prisen var høyest i januar. Da var den helt oppe i 526,56 kr/MWh, noe som tilsvarer en strømpris på 52,7 øre/kWh.

Slik svingte strømprisen fra uke til uke gjennom 2019.
Slik svingte strømprisen fra uke til uke gjennom 2019.

Den laveste strømprisen var i juni, og da var den nede i 273,56 kr/MWh (27,4 øre/kWh).

På ukesbasis var det en uke i februar som skilte seg ut med høyest strømpris (577,97 kr/MWh), mens juni, juli og september hadde ukene med lavest strømpris. På det laveste var snittprisen nede i 261,66 kr/MWh i juni.

Dyrest på morgenen og ettermiddagen

Strømprisen svinger fra time til time, og det er et gjennomgående trekk at den er billigere på natten enn på dagen.

I 2019 var strømmen på sitt dyreste fra 08:00 til 09:00 på morgenen. Da var den norske snittprisen 406,62 kr/MW, tilsvarende 40,7 øre kWh. Den var nesten like høy fra 18:00 til 19:00.

Strømmen er billigst på natten, og dyrest på morgenen og ettermiddagen.
Strømmen er billigst på natten, og dyrest på morgenen og ettermiddagen.

Billigst var strømmen klokken 03:00 på natten. Da var snittprisen i 2019 nede på 346,95 kr/MWh, tilsvarende 34,7 øre/kWh.

Som nevnt innledningsvis er Norge delt i fem elspotområder som har hver sine selvstendige strømpriser fra time til time.

Variasjonene er imidlertid ganske små på årsbasis, selv om det i enkelte perioder kan være variasjoner.

Små prisforskjeller

På tross av at det er fem elspotområder, så oppgir kraftbørsen Nord Pool strømpriser for seks norske byer: Oslo, Kristiansand, Bergen, Molde, Trondheim og Tromsø.

Vi kan derfor regne ut hvilke byer som hadde de høyeste og laveste strømprisene i fjor.

På topp kommer Oslo med en gjennomsnittlig strømpris på 386,84 kr/MWh. Det var marginalt foran Bergen med en snittpris på 386,67 kr/MWh og Kristiansand med 386,64 kr/MWh.

Strømprisene i Norge er ganske like, men Oslo kom ut med dyrest strøm i 2019 mens Tromsø hadde den laveste strømprisen.
Strømprisene i Norge er ganske like, men Oslo kom ut med dyrest strøm i 2019 mens Tromsø hadde den laveste strømprisen.

Så var det et lite hopp ned til Molde og Trondheim med en snittpris på 379,56 kr/MWh. Best ut kom Tromsø med en snittpris på 377,79 kr/MWh.

Så må det påpekes at prisforskjellene er små samtidig som det er andre faktorer som gir store forskjeller.

For det første er det store forskjeller i nettleien avhengig av hvor i landet man bor. Her er det store variasjoner fra hele 123 forskjellige nettselskaper som alle tar litt forskjellig betalt.

Dernest er deler av det som tidligere var fylkene Troms og Finmark fritatt for elavgift, samt at Nordland, Troms og Finmark også slipper merverdiavgift på strømmen.

Norge skiller seg også ut fra andre land med at vi bruker omtrent 70 prosent av strømmen vår til oppvarming, og det varmebehovet varierer en del avhengig av hvor i landet man bor.

Powered by Labrador CMS