Norge hadde Nordens dyreste strøm i uke 17

Se hvordan strømprisene svingte fra time til time gjennom forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Norge er en energinasjon, og vi produserer såpass mye strøm at vi i normalår eksporterer mer strøm enn vi importerer. Slik har det imidlertid ikke vært i år, og så langt har vi en netto import av strøm på omtrent 2,1 TWh etter årets første kvartal.

En gjennomgang av de nordiske strømprisene i uke 17 viser at Norge faktisk hadde Nordens dyreste strøm i forrige uke. I spotmarkedet lå snittprisen på 372,62 kroner pr MWh. Det tilsvarer 37,3 øre/kWh til forbrukerne før strømselskapenes avanse, samt nettleie, elavgift og merverdiavgift legges på.

Det er markant mer enn prisene på strømmen i våre naboland:

  • Norge: 372,62 kr/MWh
  • Sverige: 332,19 kr/MWh
  • Danmark: 304,65 kr/MWh
  • Finland: 344,60 kr/MWH

Strømprisene svinger fra time til time, og den er vanligvis lavere på natten enn på dagen. Som regel har Norge lavere priser på dagen enn våre naboland, men vi får samtidig ikke så lave priser på nattestid som for eksempel Danmark når de har mye uregelbar vindkraft som presser prisene ned.

Se den animerte grafen øverst i artikkelen for en illustrasjon av hvordan strømprisene svinger gjennom døgnet.