Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Norge hadde Nordens dyreste strøm i forrige uke mens Sverige hadde den billigste

Vindkraften presser strømprisene ned i våre naboland.

Publisert

Det er mange som tenker at fordi Norge er en energinasjon med store mengder vannkraft, så er det vi som har den billigste strømmen og at utenlandsforbindelsene derfor bare brukes til å eksportere strømmen vår. Slik er det ikke alltid, og de siste tre ukene når enerWE regelmessig har sjekket så har Norge hatt Nordens dyreste strøm.

Slik var gjennomsnittsprisen i uke 19:

  • Norge: 414.75 kr/MWh
  • Sverige: 355.01 kr/MWh
  • Danmark: 390.15 kr/MWh
  • Finland: 373.80 kr/MWh

På kraftbørsen Nord Pool handles strømmen i kroner per MWh, mens forbrukere er mer vant til å forholde seg til øre/kWh. Her må det imidlertid påpekes at sluttsummen for strømmen også inkluderer nettleie, elavgift og merverdiavgift.

Det at Norge har Nordens høyeste gjennomsnittspris er ikke fordi vi har så veldig høye priser, men fordi vi ikke får perioder med veldig lave priser slik våre nærmeste naboland får.

Det er fordi de har større innslag av vindkraft, og vindkraften produserer for fullt selv om markedet har fått dekket sitt strømbehov. Dermed er det vindkraften som presser prisen ned.

Norske kunder nyter ikke godt av dette fordi det er begrenset hvor mye strøm som kan overføres over utenlandsforbindelsene samtidig som vannkraftverkene kan holde såpass mye igjen på produksjonen at prisen holder seg relativt høy selv når vi får maksimalt med billig vindkraft fra våre naboland.

Animert_strompris_uk19.gif