Animert_strompris_uk18.gif

Nok en uke der Norge hadde Nordens høyeste strømpris

Mens resten av Norden nyter godt av billig strøm fra vindkraft må norske strømkunder betale mer fordi utenlandskablene ikke har kapasitet nok.

Publisert

Uke 18 ble nok en uke der strømprisen i Norge var høyere enn i nordiske naboland.

I spotmarkedet på kraftbørsen Nord Pool ble de gjennomsnittlige prisene pr. MWh satt til følgende:

  • Norge: 382,50 kr/MWh
  • Sverige: 324,50 kr/MWh
  • Danmark: 350,19 kr/MWh
  • Finland: 346,36 kr/MWh

For sluttkundene betyr det at snittprisen i det norske strømmarkedet var 38,25 øre/kWh. I tillegg kommer nettleien, elavgiften og merverdiavgift.

Strømprisen svinger gjennom døgnet, og slik er det i alle de nordiske landene. Svingningene er imidlertid større i våre naboland, først og fremst fordi de har større andel vindkraft. Den er ikke regulerbar slik den magasinerte vannkraften er. Det gjør at den ikke kan bidra når det blåser lite, og at den ikke kan holde igjen når strømetterspørselen er dekket. Dermed presser vindkraften strømprisen kraftig ned når det blåser mye.

Når det blåser mye i våre naboland kan vi importere billig vindkraft fra utlandet, men utenlandskablene er ikke så kraftig at de kan overføre all strømmen som er tilgjengelig. Dermed kan vannkraftverkene holde igjen på sin produksjon slik at strømprisen ikke presses ned mot null på samme måte som i våre naboland.

Sånn sett går norske strømkunder glipp av de lave strømprisene fordi vi fortsatt har lite vindkraft samtidig som utenlandskablene setter en begrensning på hvor mye strøm som kan overføres.

Samtidig sikrer den regulerbare vannkraften og den begrensede kapasiteten på utenlandskablene for at heller ikke all den norske strømmen kan eksporteres når strømprisen er lavere i Norge.