Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Strømmast. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

I dag er det store prisforskjeller på strømmen i Norge

På det meste er prisforskjellen oppe i 10,5 øre/kWh.

Publisert

Vanligvis er strømprisen relativt lik i hele Norge. Samtidig er landet delt opp i fem elspotområder hvor prisen settes hver for seg.

I dag, lørdag27. februar, er det store forskjeller på strømprisen avhengig av hvor i landet man bor.

Lørdag 27. februar er det store forskjeller på strømprisen avhengig av hvor du bor i landet.
Lørdag 27. februar er det store forskjeller på strømprisen avhengig av hvor du bor i landet.

Skillet går mellom nord og sør. Elspotområdene 3 og 4 består av Nordvest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. De har en makspris i løpet av dagen på 276,16 kr/MWh, noe som tilsvarer 27,6 øre/kWh. Resten av landet har derimot en makspris på 381,12 kr/MWh, tilsvarende en sluttbrukerpris på 38,1 øre/kWh.

Det betyr at på det meste er prisforskjellen på 10,5 øre/kWh.

I snitt ligger strømprisen på henholdsvis 326,18 og 250,91 kr/MWh. Det tilsvarer sluttbrukerpriser på 32,6 og 25,9 øre/kWh før nettleien, avgiftene og strømselskapenes avanse legges på toppen. Det tilsvarer en gjennomsnittsforskjell på 6,7 øre/kWh.