Halv pris på strømmen i Midt- og Nord-Norge

På det meste betaler strømkunder i Sør-Norge godt over tre ganger så mye for strømmen i dag.

Publisert
I Midt- og Nord-Norge ligger strømprisen jevnt og trutt gjennom hele døgnet, mens den har de mer vanlige toppene på morgenen og ettermiddagen i resten av landet. I snitt er strømprisen tilnærmet dobbelt så høy i Sør-Norge.
I Midt- og Nord-Norge ligger strømprisen jevnt og trutt gjennom hele døgnet, mens den har de mer vanlige toppene på morgenen og ettermiddagen i resten av landet. I snitt er strømprisen tilnærmet dobbelt så høy i Sør-Norge.

Året så langt har vært preget av markant høyere strømpriser enn i fjor, men også av store forskjeller på strømprisen avhengig av hvor i landet man bor.

I dag, tirsdag 9. mars, er strømprisen tilnærmet dobbelt så høy i Sør-Norge sammenlignet med Midt- og Nord-Norge.

I Sør-Norge har elspotområdene 1, 3 og 5 (Oslo, Kristiansand og Bergen) en gjennomsnittlig strømpris på 566,39 kr/MWh. Det tilsvarer 56,6 øre/kWh til sluttkundene før nettleien, avgiftene og strømselskapets avanse legges til på toppen.

Til sammenligning har elspotområdene 3 og 4 (Trondheim/Molde og Tromsø) i Midt- og Nord-Norge en gjennomsnittspris på 292,00 kr/MWh (29,2 øre kWh). Det betyr at Midt- og Nord-Norge har halv pris på strømmen sammenlignet med resten av landet.

Strømprisen svinger fra 403,41 kr/MWh til 940,75 kr/MWh i Sør-Norge mens den holder seg veldig stabilt mellom 281,60 og 299,22 kr/MWh i Midt- og Nord-Norge.

På det meste koster strømmen over tre ganger så mye i Sør-Norge enn lengre nord i landet.

De store prisforskjellene henger sammen med begrenset kapasitet til å overføre strøm fra nord til sør i landet, samtidig som Norge har flere forbindelser til utlandet fra Sør-Norge.

Det er store prisforskjeller mellom elspotområdene i Norge, og prisen er spesielt høy på morgenen og ettermiddagen i Sør-Norge.
Det er store prisforskjeller mellom elspotområdene i Norge, og prisen er spesielt høy på morgenen og ettermiddagen i Sør-Norge.