Dette var de vanligste strømprisene i 2019

Se strømpris-profilene for Norge, Sverige og Danmark i fjor.

Publisert

Strømprisen varierer fra time til time, og det kan til tider være store variasjoner i hva den faktisk koster.

I en tidligere gjennomgang av fjoråret kom enerWE frem til at den norske snittprisen i 2019 lå på 38,3 øre/kWh. For året som helhet hadde Oslo dyrest strøm, mens beboerne i Tromsø slapp billigst unna. Det var imidlertid snakk om relativt små forskjeller.

Gjennom døgnet vil strømmen i Norge typisk være billig på natten, for så å være dyrere på morgenen og ettermiddagen. Svingningene i Norge er også mindre enn i våre naboland Sverige og Danmark. Det er fordi de har mer vindkraft, mens vi får brorparten av strømmen fra vannkraftverk. Omlag tre fjerdedeler av de norske vannkraftverkene har vannmagasiner slik at de kan skru krane opp og igjen avhengig av etterspørsel.

En titt på tallene gjennom et såkalt histogram gir et interessant perspektiv på hvilke prisnivåer som er mest vanlige for strømprisen.

Ved å gå gjennom tallene fra kraftbørsen Nord Pool som viser de norske strømprisene for hver eneste time i fjor, kan vi se den mest vanlige strømprisen i Norge var 365 kr/MWh. Det tilsvarer en strømpris på 36,5 kWh til forbrukere.

Til sammenligning var den mest vanlige strømprisen i Danmark 363 kr/MWh (36,3 øre/kWh) og 350 kr/MWh (35,0 øre/kWh) i Sverige.

Ser man derimot på hvordan prisene fordeler seg, ser man raskt at Danmark hadde hele 40 timer der strømprisen var 0 kroner. Det vil si at det var gratis å bruke selve strømmen.

I praksis var det riktignok ikke det, ettersom danske kunder fortsatt måtte betale nettleie og lokale avgifter. Kraftprodusentene fikk derimot ikke betalt.

Faktisk var den danske strømprisen under null i hele 106 av fjoråret 8760 timer.

Det opplevde verken norske eller svenske kunder. I Sverige hadde de én enkelttime der strømprisen var nede i 1 kr/MWh. Det er for alle praktiske formål null, ettersom det tilsvarer 0,1 øre/kWh.

For norske kunder var den laveste strømprisen 48 kr/MWh, noe som tilsvarer 4,8 øre/kWh.

I histogramgrafene nedenfor vises de mest vanlige strømprisene i Danmark, Norge og Sverige i fjor.

Disse tre histogramgrafene viser hva som var de mest vanlige strømprisene i Danmark, Norge og Sverige i 2019. Den vertikale Y-aksen viser antall timer, og den horisontale X-aksen viser strømprisen målt i kroner/MWh.
Disse tre histogramgrafene viser hva som var de mest vanlige strømprisene i Danmark, Norge og Sverige i 2019. Den vertikale Y-aksen viser antall timer, og den horisontale X-aksen viser strømprisen målt i kroner/MWh.