Animert_strompris_Norge_uke14.gif

Den norske strømprisen var aldri over 10 øre/kWh i forrige uke

Strømprisen fortsetter fallet selv om den allerede er rekordlav.

Publisert Sist oppdatert
Animert_strompris_uke14.gif

Strømprisene har vært rekordlave i vinter, og likevel fortsetter strømprisene bare å falle mer og mer.

I uke 14 hadde Norge ikke bare den laveste strømprisen noensinne, men også en hel uke der den norske strømprisen aldri nådde opp på 10 øre/kWh.

På det absolutt høyeste var den norske strømprisen på 9,8 øre/kWh, og i gjennomsnitt for hele uken var den helt nede på 5,6 øre/kWh.

Hvis vi derimot ser nærmere på strømprisene rundt om i landet, viser det seg at det var noen steder som tippet over 10 øre/kWh.

For mens Oslo, Kristiansand og Bergen hadde en absolutt maksimalpris på 9,1 øre/kWh, så hadde Molde, Trondheim, og Tromsø én enkelttime der strømprisen var oppe i 10,7 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen for hele Norge var imidlertid aldri høyere enn 9,8 øre/kWh.

Merk forøvrig at dette er prisen som betales for selve strømmen. Nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse kommer i tillegg.

På kraftbørsen Nord Pool kom Norge uansett best ut i nok en uke, og dermed har Norge hatt Nordens laveste strømpris i 11 av årets 14 uker så langt i år.

  • Norge: 56,16 kr/MWh
  • Sverige: 78,23 kr/MWh
  • Danmark: 158,72 kr/MWh
  • Finland: 233,73 kr/MWh

For norske strømkunder er de lave strømprisene selvsagt gode nyheter, men dette prisnivået vil gå hardt utover kraftselskapenes fortjeneste. Det vil merkes spesielt godt av kraftkommunene som både er vant til å hente ut millionbeløp fra sine eierskap i vannkraftverkene, og som henter store inntekter gjennom tildelt konsesjonskraft.

Som enerWE har skrevet om i flere tidligere reportasjer, er konsesjonskraften satt til 11,27 øre/kWh i år. Det betyr at kraftkommunene må betale mellomlegget mellom snittprisen på 5,6 øre og konsesjonskraftprisen på 11,27 øre.

Det betyr at for hver kWh må kraftkommunene betale 5,67 øre. Det vil merkes godt på kommunebudsjettene fremover hvis strømprisene holder seg lave, og det er det mye som tyder på at de vil i tiden fremover.