Animert_strompris_uk46.gif

Både Sverige og Danmark hadde billigere strøm enn Norge

I uke 46 lå den norske snittprisen på 42,6 øre/kWh.

Publisert

Strømprisene har økt nå på høsten, men med unntak for noen enkelttimer har de ikke vært oppe på samme nivå som i vinter.

I uke 46 hadde både Sverige og Danmark lavere priser enn Norge. Det var ikke mye om å gjøre, men det var nok.

  • Norge: 423,99 kr/MWh
  • Sverige: 422,47 kr/MWh
  • Danmark: 421,46 kr/MWh
  • Finland: 462,41 kr/MWh

Gjennomsnittsprisen i Norge var 423,99 kr/MWh, og prisen svingte fra 372,10 til 524,96 kroner per MWh. Det tilsvarer en pris på 42,4 øre/kWh for sluttkundene før nettleien, elavgiften, merverdiavgiften og strømselskapenes avanse legges til på toppen.

Som vanlig svingte strømprisene mer i våre naboland, mens de norske strømprisene holdt seg relativt jevne gjennom uken hvis man ser bort fra de vanlige svingningene gjennom døgnets timer. Som regel er strømmen dyrere på dagen enn på natten.