- Vindkraft har presset prisen ned for industrien

Vindkraftprosjektene må ha langsiktige avtaler, og dermed har det vært kjøpers marked for kraftkrevende industri.

Publisert Sist oppdatert

Så langt i år har strømprisene vært veldig lave, og det er mye som tyder på at dette blir et godt år for alle som er opptatt av lave strømregninger. Det gjelder både forbrukere og den kraftkrevende industrien.

Noe som kanskje er litt spesielt i år sammenlignet med tidligere år, er at interessen for strømprisen er høy selv om prisene er lave. Vanligvis er ikke folk så opptatt av strømprisen med mindre den er dyr.

Det henger trolig sammen med at det er flere politiske spørsmål knyttet til strømmarkedet som er høyt oppe på samfunnsagendaen for tiden. Det inkluderer blant annet utbyggingen av vindkraft på land, samt planene om å bygge NorthConnect-kabelen mellom Norge og Scotland.

På et presseseminar som ble arrangert av interesseorganisasjonen Energi Norge i forrige uke holdt kraftekspert Marius Holm Rennesund fra Thema en presentasjon der han forklarte hvordan blant annet vindkraften og utenlandskabler påvirker strømprisene.

Dette er spesielt viktig for den kraftkrevende industrien. De er avhengig av langsiktige avtaler til best mulig pris for å være konkurransedyktig på det internasjonale markedet.

- Vindkraft har presset prisen ned for industrien, sier Rennesund.

Han forklarer det med at den kraftkrevende industrien er avhengig av å inngå langsiktige kraftkjøpsavtaler. Disse avtalene kalles for PPA-avtaler, og det vil si Power Purchase Agreement.

Som en følge av ganske omfattende utbygging av vindkraft har det vært kjøpers marked, og dermed gode priser for den kraftkrevende industrien.

Rennesund viser til påstander fra investorene som investerer i vindkraftprosjekter der de sier at de ikke tjener penger på selve PPA-avtalene. Det de kommer over i pluss på er det de enten kan selve ved siden av PPA-avtalen og/eller det de kan levere av strøm etter at PPA-avtalen utgår.

Samtidig advarer han mot å ta disse påstandene for god fisk, men Rennesund mener de sender et signal om at vindkraftutbyggerne presses hardt på prisen i de langsiktige kraftavtalene.

- Det sier noe om at prisene i PPA-markedet er presset, sier Rennesund.

Samtidig har ikke vindkraftutbyggerne egentlig noe valg. Måten de er organisert og finansiert på gjør de helt avhengig av langsiktige avtaler for at de skal få den nødvendige lånefinansieringen på plass. Alle vindkraftprosjektene har derfor inngått slike avtaler.

Vannkraftverkene er ikke på samme måte avhengig av slike avtaler. De kan inngå PPA-avtaler de også, men de ser seg som regel bedre tjent med å selge strømmen de produserer til spotpris nettopp fordi de kan skru igjen krana når etterspørselen er lav og strømprisene er lave.

Dermed blir det vindkraften som sikrer den kraftkrevende industrien den billige strømmen de trenger.

Nå har imidlertid NVE innført en stans i behandling av nye vindkraftkonsesjoner. Det ble gjort i fjor i forbindelse med at Nasjonal ramme for vindkraft var ute på høring. Den ble forkastet i sin helhet kort tid etter at høringen var over, men den midlertidige stansen i behandling av nye konsesjonssøknader står fortsatt på vent. Det vil den gjøre på ubestemt tid.

På spørsmål fra enerWE om det vil skape problemer, svarer Rennesund avkreftende.

Om det ikke kommer investeringer på 3 år så er det greit, men kommer det ingen investeringer på 7-8 år så er det ikke greit

Marius Holm Rennesund

- Om det ikke kommer investeringer på 3 år så er det greit, men kommer det ingen investeringer på 7-8 år så er det ikke greit, sier Rennesund.

Han påpeker at selv om det ikke behandles nye konsesjoner nå, så er det såpass mye ny vindkraft under utbygging at behovet de nærmeste årene dekker behovet.

7-8 år er imidlertid ikke så lenge, og det forventes å ta lengre tid før flytende havvind etterhvert vil bli lønnsom uten subsidier. Så sent som i forrige uke uttalte Equinor at de ser for seg å presse prisen på flytende havvind ned til omtrent 40 til 60 euro per MWh. Det tilsvarer en strømpris på omtrent 40 til 60 øre/kWh innen 2030.

enerWE spør derfor Rennesund om kommende satsing på havvind er et gyldig og godt argument for å droppe utbygging av vindkraft på land.

- Det er ikke gyldig hvis du ikke er villig til å subsidiere, sier Rennesund.

Mens vindkraften bidrar til å presse strømprisen ned for den kraftkrevende industrien, er industrien bekymret for at utenlandskabler vil presse prisen opp. I NVE's analyse av NortConnect har de kommet frem til t den alene kan bidra til å presse den gjennomsnittlige strømprisen opp med mellom 1 og 3 øre/kWh.

Kombinasjonen av nye utenlandskabler og stans i vindkraftutbyggingen kan derfor fremstå som en utfordring for den kraftkrevende industriens behov for billig strøm på lengre sikt.

enerWE spør derfor om den kraftkrevende industrien bør være bekymret for den langsiktige strømprisen når de neste gang skal inngå langsiktige PPA-avtaler i en tid der det ikke står mange vindkraftprosjekter i kø for å inngå slike avtaler. Det svarer Rennesund nei til.

Vi ser ikke for oss en veldig økning i prisene på sikt

Marius Holm Rennesund

- Vi ser ikke for oss en veldig økning i prisene på sikt, sier Rennesund.

Han forklarer at det forventes at kostnadene til fornybare energikilder, som blant annet vindkraft, vil fortsette å falle fremover, og at det derfor også i fremtiden vil bli gode muligheter for kraftkrevende industri å inngå langsiktige PPA-avtaler på gode betingelser.

Powered by Labrador CMS