Lave strømpriser og rekordhøy vindkraftproduksjon på starten av året

Strømkunder i Midt- og Nord-Norge hadde enkelttimer med strømpris ned mot null.

Publisert

I årets første kraftsituasjonsrapport skriver NVE at det var lave strømpriser og rekordmye vindproduksjon i årets første uke.

Kombinasjonen av høye temperaturer og dermed lavt strømforbruk som følge av mindre behov for oppvarming kombinert med mye vind førte til at strømprisene sank i hele Norge.

I noen timer på natten den 3. januar hadde strømkunder i Nord- og Midt-Norge tilnærmet nullpriser på strømmen. Det skjer relativt ofte i vårt naboland Danmark, men det er et sjeldent fenomen i Norge.

En gjennomgang enerWE har gjort viser at danskene opplevde nullpriser i 40 timer i fjor, samt at de hadde 109 timer med negative strømpriser. Det vil si at forbrukerne fikk betalt for å bruke strøm. I praksis blir det likevel en kostnad som følge av avgifter og nettleie.

Norske opplevde ikke dette en eneste gang i fjor, men allerede i årets første uke ble det altså nullpriser i deler av Norge.

Mye av æren for dette får rekordhøy vindkraftproduksjon. Når det blåser mye samtidig som strømbehovet er lavt kan ikke vindkraftverkene holde igjen produksjonen. Dermed presses strømprisene ned.

Totalt ble det produsert 1,85 TWh med strøm fra vindkraft i uke 1 i Norge, Sverige og Danmark. Det er rekordhøyt.

Vindkraftproduksjonen sørget også for at vannkraftverkene kunne holde igjen, og dermed økte fyllingsgraden i vannmagasinene med 0,9 prosentpoeng til 64,3 prosent.

Det er fortsatt litt lavere enn mediannivået for denne uken som ligger på 67,9 prosent, men det betyr at fyllingsgraden ligger omtrent på det nivået den bør ligge på denne tiden av året.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 1.