Rekordlave strømpriser selv om strømeksporten går for fullt

Norge har hatt netto strømeksport i 22 av døgnets 24 timer så langt i år.

Publisert

Strømprisene har vært rekordlave denne vinteren, og så langt ligger det an til en billig vår og sommer for norske strømkunder.

Så langt har den gjennomsnittlige månedlige strømprisen gått fra 23,8 øre/kWh til 5,3 øre/kWh:

 • Januar: 23,8 øre/kWh
 • Februar: 13,3 øre/kWh
 • Mars: 9,5 øre/kWh
 • April: 5,3 øre/kWh

I snitt har strømprisen i Norge så langt ligget på 13,0 øre/kWh.

Til sammenligning har den norske strømprisen de seneste årene ligget markant høyere:

 • 2013: 29,7 øre/kWh
 • 2014: 24,6 øre/kWh
 • 2015: 18,2 øre/kWh
 • 2016: 24,5 øre/kWh
 • 2017: 26,7 øre/kWh
 • 2018: 41,9 øre/kWh
 • 2019: 38,3 øre/kWh
 • 2020: 13,0 øre/kWh

Dette skjer på tross av at Norge har eksportert strøm det remmer og tøy kan holde i hele år.

En titt på tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at Norge har hatt netto eksport i alle måneder unntatt én så langt i år. Det er kun i januar, da strømprisen var på årets høyeste, at vi totalt sett importerte mer strøm enn vi eksporterte over mellomlandsforbindelsene våre.

Norge har hatt netto eksport av strøm i alle måneder så langt bortsett fra januar. Det er også kun fra Sverige at vi har hett netto import på månedsbasis, og det var kun i januar og februar.
Norge har hatt netto eksport av strøm i alle måneder så langt bortsett fra januar. Det er også kun fra Sverige at vi har hett netto import på månedsbasis, og det var kun i januar og februar.

I mars og april, da strømprisene stupte, var Norges strømeksport veldig høy.

Ser vi på landene vi er knyttet opp mot er det faktisk bare Sverige vi har hatt netto import fra, og da kun i januar og februar. I alle de andre landene har vi hatt netto strømeksport hver eneste måned.

Her må det påpekes at Russlandsforbindelsen vår er et spesialtilfelle. Der har vi en liten strømforbindelse som kun brukes til import. Det er således aldri eksport av strøm over den kabelen.

Vanligvis har Norge totalt sett netto strømeksport, men i løpet av døgnet pleier vi som regel å importere strøm på natten. Det henger ssammen med at vi får godt over 90 prosent av strømmen vår fra vannkraftverkene, og omlag tre fjerdedeler av de har vannmagasiner. Det gjør at de kan justere produksjonen opp eller ned avhengig av strømetterspørselen.

Sverige og Danmark får imidlertid mye mer av sin strøm fra vindkraft, og den produserer når det blåser uansett om strømetterspørselen er høy eller lav. Det fører som regel til at Sverige og Danmark ofte eksporterer billig strøm til Norge på nattestid.

Så langt i år har dette ikke vært tilfelle. Faktisk er det bare i to av døgnets 24 timer at Norge har hatt netto import av strøm. Det er kun mellom 02:00 og 04:00 på natten at Norge totalt sett har importert mer strøm enn vi har eksportert.

Nå nærmer snøsmeltingen seg for fullt, og over de kommende ukene vil Norge produsere mye strøm uansett hvor lite eller mye strøm som etterspørres. Det betyr at strømeksporten trolig vil forbli høy en stund fremover samtidig som strømprisene holder seg lave.

Så langt i år har Norge hatt netto strømeksport i alle døgnets timer bortsett fra mellom 02:00 til 04:00 om natten.
Så langt i år har Norge hatt netto strømeksport i alle døgnets timer bortsett fra mellom 02:00 til 04:00 om natten.