Lave priser halverte inntektene fra vinterens strømeksport

Norge eksporterte strøm for 662 millioner i årets første fire måneder.

Publisert

Norge har hatt ekstremt lave strømpriser i år som følge av blant annet en varm vinter med mindre behov for oppvarming kombinert med enorme snømengder og relativt gode vindforhold for vindkraften.

Det har sikret norske strømkunder lavere strømpriser enn våre naboland, og det har gjort det mulig å eksportere mye strøm samtidig som strømprisene har vært lave.

Samtidig er ikke Norge det eneste landet med lave strømpriser i år. Det har også resten av Norden og også store deler av Europa hatt. Dermed har det ikke vært like høy fortjeneste på strømeksporten som i tidligere år.

Det er likevel snakk om betydelige beløp. En titt på de oppdaterte tallene som SSB har lagt frem i dag viser at Norge eksporterte strøm for 118 millioner kroner i april. Totalt for årets fire første måneder har vi eksportert strøm for 662 millioner kroner.

Til sammenligning eksporterte Norge strøm for 244 millioner kroner i april i fjor, og etter fjorårets fire første måneder utgjorde strømeksporten den gang 1,2 milliarder kroner.

Det betyr at Norge har eksportert strøm for omtrent halvparten av beløpet som på samme tid i gjor

Det er Statnett som eier av utenlandskablene som får betalt for salget av strømmen til utlandet. De får betalt differansen mellom den norske og den utenlandske strømprisen, og disse inntektene går til å redusere utgiftene som ellers ville gått til nettleien.