Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror strømprisene tar seg opp igjen neste år.
Marius Holm Rennesund i Thema Consulting tror strømprisene tar seg opp igjen neste år.

Tror strømprisene tar seg opp igjen neste år

Det store spørsmålet er om 2020 er et ekstremt unntaksår, eller om strømmarkedet vil oppleve flere slike år.

Publisert

2020 har vært et ekstremår for strømmarkedet med strømpriser så lave at de fleste har trodd det var helt utenkelig.

Året er ikke over, men mye tyder på at strømprisene fortsatt vil holde seg relativt sett lave. Til neste år tror imidlertid analytikerne i Thema Consulting at strømprisene vil ta seg opp.

- Vi forventer at strømprisene i Europa tar seg opp igjen i 2021, og at de når de langsiktige prisnivåene på mellom 40 og 60 euro per MWH på kontinentet, skriver Marius Holm Rennesund i Thema Consulting i en pressemelding.

Det tilsvarer en strømpris på mellom 40 og 60 øre/kWh, noe som er et relativt normalt prisnivå. I Norden tror konsulentselskapet på lavere priser, men fortsatt markant høyere enn i år.

- I Norden forventer vi strømpriser lavt på 30-tallet målt i euro per MWh, og at stiger mot 40-tallet fra 2030 og utover, skriver Rennesund.

Her må det presiseres at det snakkes om langsiktige gjennomsnittspriser. I markedet svinger strømprisen som kjent kraftig fra time til time.

Thema beskriver 2020 som et år som karakteriseres av kraftige prisfall som følge av vått og vindfult vær i kombinasjon med en mild vinter som reduserte etterspørselen etter strøm til oppvarming.

De påpeker også at de lave strømprisene har skapt store utfordringer for både kraftprodusentene og kommunene som eier kraftselskapene. Fra strømmarkedets ståsted er det store spørsmålet om 2020 er et ekstremt unntaksår, eller om lignende værsituasjoner kan legge tilsvarende press også på fremtidige strømpriser.

I sine modellkjøringer har de kommet frem til at det er større potensiell nedside enn oppside som følge av værsituasjonen, og at prisene derfor reagerer kraftigere på strømoverskudd enn på strømunderskudd.

Powered by Labrador CMS