Marius Holm Rennesund i Thema Consulting. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Marius Holm Rennesund i Thema Consulting. Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Hvis vi får full stopp i vindkraftinvesteringene i Norge kan strømprisen øke

Ny rapport påpeker at vindkraften påvirker strømprisen.

Publisert Sist oppdatert

THEMA Consulting Group forteller i en pressemelding at de har publisert nye analyser av hvordan de ser for seg at strømprisen vil gå i årene fremover.

I utgangspunktet er de ganske optimistiske med tanke på prisene, men mulighetene for resesjon og en eventuell stans i den norske vindkraftutbyggingen kan gi tildels store utslag for strømprisene.

For Norden ser THEMA for seg at strømprisen vil ligge på ca 40 euro/MWh på 2020-tallet. Dette tilsvarer i såfall en forbrukerpris på ca 40 øre/kWh før strømselskapenes avanse, elavgiften, nettleien og merverdiavgiften legges på toppen.

Dette er litt mer enn strømprisen de siste ukene, men samtidig lavere enn strømprisen i vinter.

THEMA legger blant annet til grunn at nye mellomlandsforbindelser, eller utenlandskabler som de gjerne kalles på folkemunne, vil påvirke de nordiske strømprisene i oppadgående retning. Samtidig vil økte vindkraftinvesteringer sørge for mer strømproduksjon, og dermed presse strømprisene ned.

Og selv med økt kapasitet på utenlandskablene ser THEMA for seg at strømprisene i Europa vil ligge betydelig høyere enn i Norden. Der forventer analyse- og konsulentselskapet at prisene vil ligge på 50-60 euro/MWh.

Det er imidlertid gode muligheter for at den internasjonale økonomien kan påvirke strømprisene, og presse de ned.

- En resesjon an redusere de europeiske strømprisene ned til 20 euro/MWh, sier Rennesund.

Han legger til at dette vil avhenge av hvor stor nedturen eventuelt blir.

Vindkraft har på kort tid blitt et kontroversielt tema i Norge, og det har toppet seg nå mens Nasjonal ramme for vindkraft har vært ute på høring. THEMA mener at en eventuell stans i den norske vindkraftutbyggingen vil gi utslag i form av høyere strømpriser.

- Hvis vi får full stopp i vindkraftinvesteringene i Norge, kan strømprisen øke med 2 euro/MWh i 2030 sammenlignet med vårt "beste gjetning"-scenario, sier Rennesund.

Det tilsvarer i såfall en prisøkning på omtrent 5 prosent.

Hvor stor påvirkning en eventuell stans i Norge vil avhenge av hvordan det går med vindinvesteringene på land i Sverige og innen havvind langs den norske kysten.