Strømekspert Marius Holm Rennesund i Thema Consulting forklarer at det er de ekstreme hydrologiske forholdene som er årsaken til de ekstremt lave strømprisene så langt i 2020.
Strømekspert Marius Holm Rennesund i Thema Consulting forklarer at det er de ekstreme hydrologiske forholdene som er årsaken til de ekstremt lave strømprisene så langt i 2020.

Vil ikke gi vindkraften verken skylden eller æren for årets lave strømpriser

- 2020 har vært et helt ekstremt år hydrologisk sett, sier strømekspert Marius Rennesund.

Publisert Sist oppdatert

Strømåret 2020 har så langt vært ekstremt med stadig nye bunnrekorder fra uke til uke. Det er det flere forklaringer på, men den viktigste er at det har blitt produsert veldig mye mer strøm fra vannkraften enn i tidligere år.

Vi har hatt svært mye snø i fjellet, på det meste over 80 TWh, noe som er dobbelt så mye som vanlig

Marius Holm Rennesund

- 2020 har vært et helt ekstremt år hydrologisk sett. Vi har hatt svært mye snø i fjellet, på det meste over 80 TWh, noe som er dobbelt så mye som vanlig, sier Rennesund.

Dette har gjort at vannkraftverkene har måtte produsere for fullt for å gjøre plass til vannet i vannmagasinene.

Vanligvis kan vannkraftverkene holde igjen på strømproduksjonen når prisene er lave, for så å heller produsere når de andre energikildene ikke klarer å levere nok. I år har det imidlertid vært så mye vann at vannkraftverkene har vært nødt til å bli kvitt vannet for å unngå oversvømmelser.

- Dette har ledet til at vi har fått en kamp om å få produsere med produsenter som stadig har underbydd hverandre, sier Rennesund.

Samtidig har det blitt bygd ut og iverksatt mye ny vindkraft. Det har bidratt til å presse prisene ned fordi vindkraften ikke kan holde igjen. Hvis det blåser mye blir det produsert strøm uansett om prisene er høye eller lave, og det har bidratt til å presse de norske strømprisene nedover.

Rennesund vil imidlertid ikke gi vindkraften verken skylden eller æren for at årets norske strømpriser er så ekstremt lave som de har vært så langt i år.

I 2020 "overdøver" hydrologien alle andre effekter, slik at vindkraften har hatt relativt liten ekstra effekt på prisen

- I 2020 "overdøver" hydrologien alle andre effekter, slik at vindkraften har hatt relativt liten ekstra effekt på prisen, sier Rennesund.

Det betyr ikke at vindkraften ikke har påvirket strømprisen, bare at det ikke er den som er hovedforklaringen.

I timer med mye vindkraft har dette ført til et ekstra press på prisene

- I timer med mye vindkraft har dette ført til et ekstra press på prisene. Så langt i år er det produsert 67.5 TWh som er 12 prosent mer en samme periode i fjor. Av dette står vindkraften for om lag 3 TWh, slik at det samlet sett ikke utgjør en stor andel, sier Rennesund.

Vindkraften i Norge har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, men det er mye mer vindkraft i våre naboland Sverige og Danmark. Den norske strømprisen påvirkes derfor også av hvor mye det blåser der.

- Det er imidlertid viktig å merke seg at i et felles Nordisk marked er det også av stor betydning hva som produseres av vindkraft i våre naboland, sier Rennesund.

Når det blåser mye har de overskudd som kan eksporteres til Norge og andre land, og når det blåser lite er de i stor grad avhengig av å få importert strøm fra blant annet Norge. Det betyr samtidig at så lenge de har mye vind og strømoverskudd vil de ha lite behov for å importere norsk strøm.

I de siste ukene har imidlertid den norske strømprisen vært markant lavere enn i våre naboland, og da spesielt Danmark. Det har også vært større enn vanlige prisforskjeller internt i Norge, og det har en naturlig forklaring.

- I juni har vi hatt utfall av kabler fra Sør-Norge til våre naboland som har ført til at vi får eksportert mindre kraft i en presset situasjon. Dette har ført til svært lave priser i Sør-Norge, sier Rennesund.

Strømmen i Norge har rett og slett blitt "sperret inne", og dermed har strømprisen blitt presset ned til rekordlave nivåer.

Situasjonen i år er helt spesiell, og selv om vi kan se noe lignende også i fremtiden, tror Rennesund på en mer normal situasjon i årene fremover.

Vi vil i årene fremover også kunne få et kraftig press nedover på prisen i våtår, men prisfallet vil bli noe mindre når kablene mot Tyskland og UK kommer på plass

- Vi vil i årene fremover også kunne få et kraftig press nedover på prisen i våtår, men prisfallet vil bli noe mindre når kablene mot Tyskland og UK kommer på plass, sier Rennesund.

Han mener utenlandskablene er et gode for det norske strømmarkedet fordi det sikrer nødvendig stabilitet samtidig som det også gir gode inntekter til vannkraftverkene som i stor grad er i offentlig eie.

- Kabler gir økt fleksibilitet og er viktig både for å eksportere kraftoverskuddet vi går mot, men også for å kunne tilby fleksibilitet til kontinentet som gir vannkraften en ekstra verdi, sier Rennesund.