Strømforbruket økte, men bransjen tjente mindre

Publisert

Det nærmer seg slutten av 2016, og de aller fleste selskaper har for lengst levert sine årsregnskaper for fjoråret. Det kan imidlertid ta litt tid å sammenstille resultatene på tvers av mange selskaper, samt koordinere andre nøkkellopplysninger. Det har SSB nå gjort for kraftbransjen, og statistikken de presenterte i dag kommer det frem at 2015 var et dårlig år for kraftbransjen.

Driftsinntektene endte totalt på 104 milliarder kroner, ned fra 110 milliarder året før. Driftsresultatet for foretak i kraftnæringen endte på 22,2 milliarder kroner, et fall på hele 16 prosent fra 2014. SSB mener at dette kan ses i sammenheng med markant lavere elpriser i fjor.

For strømforbruket økte. Fra 2014 steg det totalt sett med 2,6 prosent, og endte dermed på 129,9 TWh. Husholdninger og jordbruk stod for om lag en tredjedel av det totale strømforbruket. Andre næringer med stor andel er kraftintensiv industri (30 prosent) og tjenesteyting (20 prosent).

Strømprisen lå i årets tredje kvartal hele 23 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Nå ligger den totalt på 90,5 øre kWh når man legger sammen strømprisen, nettleien og avgiftene.

Produksjonen av elektrisk kraft var 144,5 TWh, en økning på 1,8 prosent i forhold til 2014. Norge eksporterte 22,0 TWh i 2015, mens vi importerte 7,4 TWh. Dette ga en netto eksport på 14,6 TWh. Importen var forøvrig 16,8 prosent høyere enn året før, mens eksporten lå ganske stabil med en marginal økning på 0,5 prosent.

Varme- og vindkraft stod for henholdsvis 2,5 og 1,7 prosent av samlet produksjon, mens vannkraft fortsatt dominerer med 95,8 prosent. Varmekraft gikk faktisk litt tilbake med en nedgang på 0,7 prosent, mens vindkraftproduksjonen økte ganske godt med 13,4 prosent.

Les også: