Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Slik gikk det med strømforbruket, - produksjonen og -forbruket i forrige uke

Netto strømeksport, men strømmen gikk begge veier i uke 45.

Publisert

Etter en oktober måned der utenlandskablene stort sett sendte strømmen én vei - ut av landet, ble forrige uke en uke der strømmen gikk begge veier.

På det meste ble det eksportert 4,2 GWh ut av landet på en enkelttime, og på det meste var netto importen på 3,9 GWh. Totalt ble det likevel netto eksport, og den endte på 343,1 GWh for uken som helhet. Det var stort sett på nattestid at Norge hadde netto import av strøm, bortsett fra på mandag.

Strømproduksjonen svingte gjennom døgnet. Den var nede i 9,2 GWh og oppe i 21,2 GWh på det meste. Tilsvarende var det totale norske strømforbruket nede i 12,9 GWh og oppe i 18,1 GWh.

Se den animerte grafen for en oversikt over strømforbruket, strømproduksjonen og strømeksporten og -importen gjennom uken som var. Det lyseblå skraverte feltet viser når produksjonen var høyere enn strømforbruket, mens det mørkeblå viser strømforbruket. Grafen viser oransje farge når strømforbruket er høyere enn strømeksporten, og det betyr at det er periodene der Norge hadde netto strømimport fra utlandet.

Animert_StromforbrukProduksjon_Uke45.gif