Animert_stromimporteksport_uke48.gif

Slik gikk strømmen ut og inn av Norge i uke 48

Det ble netto eksport av strøm i uke 48 selv om vi hadde netto strømimport fra Danmark og Russland.

Publisert

Strømmen går ut og inn av Norge gjennom utenlandskablene, eller mellomlandsforbindelsene, som de egentlig heter.

I uke 48 hadde Norge et knapt netto eksportoverskudd av strøm. Vi eksporterte altså mer strøm enn vi importerte.

Vi importerte imidlertid fra Danmark og fra Russland. Fra Danmark importerte vi mer enn vi eksporterte til Sverige, og for første gang på flere uker ble Russlanddskabelen brukt til litt import av strøm.

Totalt hadde vi netto import i 65 av ukens 168 timer.