Animert_stromimporteksport_uke47.gif

Slik gikk strømmen ut og inn av Norge i uke 47

Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte.

Publisert

I uke 47 hadde Norge netto import av strøm over utenlandskablene.

Vi hadde kun eksportoverskudd i strømutvekslingen med Finland og Nederland, men de var såpass små sammenlignet med eksportunderskuddet over kablene til og fra Sverige og Danmark. Det ble spesielt mye import fra Sverige i uke 47.

Totalt for uken hadde vi netto import av strøm i 82 av ukens 168 timer.