Animert_stromimporteksport_uk44.gif

Slik gikk strømmen ut og inn av Norge i uke 44

Netto eksport av strøm i 86 av ukens 168 timer.

Publisert   Sist oppdatert

Norge er en energinasjon og vi er i den heldige situasjon at vi stort sett produserer mer strøm enn vi bruker. Samtidig er vi tilknyttet våre naboland gjennom såkalte mellomlandsforbindelser, eller utenlandskabler som de gjerne kalles på folkemunne.

I dag er Norges strømnett knyttet direkte opp mot Danmark, Sverige, Finland og Nederland, samt at vi har en lite brukt kabel som av og til brukes til import av strøm fra Russland.

Selv om Norge som regel har et overskudd av strøm, går ikke strømmen kun den ene veien. Fra time til time er det store variasjoner i hvor mye strøm som importeres eller eksporteres.

En gjennomgang av tallene fra kraftbørsen Nord Pool viser at Norge totalt sett hadde en netto eksport av strøm over mellomlandsforbindelsene. Samtidig viser tallene at på landsnivå hadde både netto import og netto eksport.

Tallene viser at vi eksporterte markant mer strøm enn vi importerte til Sverige og Nederland, mens vi faktisk hadde netto import av strøm fra Danmark og Finland.

På timesbasis eksporterte vi mer strøm enn vi importerte i 86 av 168 timer i forrige uke. Det vil si at vi hadde netto eksportoverskudd i 51,2 prosent av tiden.

  • Danmark: 77 timer netto eksport
  • Sverige: 84 timer netto eksport
  • Nederland: 90 timer netto eksport
  • Finland: 63 timer netto eksport