Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Selv med mye vindkraft har Norge netto strømimport i 2019

Slik gikk strømmen ut og inn av Norge gjennom året.

Publisert Sist oppdatert

Året er ikke over ennå, men 2019 blir et år der Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte. I skrivende stund viser tallene på Statnett.no at Norge per 27. desember har importert 155,8 GWh mer strøm enn vi har eksportert.

Det er første gang siden 2010 at Norge har netto import av strøm over utenlandskablene, men det er ikke så uvanlig som mange kanskje tror. Siden 1960-tallet har Norge i snitt hatt netto import av strøm i snitt hvert sjette år.

Strømimporten- og eksporten på månedsbasis viser at Norge importerte mye strøm på vinteren for så å eksportere på sommeren i år..
Strømimporten- og eksporten på månedsbasis viser at Norge importerte mye strøm på vinteren for så å eksportere på sommeren i år..

Det som er litt spesielt i år er at det skjer på tross av at det har blitt bygget ut mye vindkraft. Uten denne vindkraften ville det blitt et markant større behov for å importere strøm til Norge over mellomlandskablene som knytter oss til Norden, samt Nederland.

Dessverre har ikke verken kraftbørsen Nord Pool eller Statnett gode tall for vindkraften, men ifølge SSB har det til og med oktober blitt produsert litt over 4,2 TWh med vindkraft i Norge. Det tilsvarer nesten 3,9 prosent av den norske strømproduksjonen.

Det forventes at det norske strømforbruket vil øke i årene fremover som følge av store elektrifiseringsprosjekter. Det inkluderer både aktiviteten på norsk sokkel og elektrifisering av bilparken, ferger, busser og deler av bygg- og anleggsbransjen. Dette vil i stor grad håndteres greit med de pågående og planlagte vindkraftprosjektene som bygges ut, men det forutsetter at de bygges som planlagt.

Gjennom døgnet har Norge stort sett importert strøm på natten og eksportert på dagen.
Gjennom døgnet har Norge stort sett importert strøm på natten og eksportert på dagen.

Det er vanlig at Norge importerer strøm på natten når den stort sett er billig for så å eksportere på dagtid når den er dyrere. Det er fordi mesteparten av den norske strømmen kommer fra vannkraftverkene, og omlag tre fjerdedeler av de har vannmagasiner som gjør det mulig å skru strømproduksjonen opp og ned avhengig av strømforbruket.

Også i 2019 har strømimporten- og eksporten fulgt dette mønsteret gjennom døgnet. Det har imidlertid vært mange dager, uker og også måneder der vi totalt sett har hatt netto strømimport.

I 2019 hadde Norge netto strømimport i februar, mars, april, mai, november og desember, og netto importen i disse månedene var stor nok til at året som helhet ender i minus.

Det så lenge ut til at strømeksporten gjennom sommeren og høsten skulle sikre oss nok et år med netto strømeksport, men det holdt ikke helt til året slutt.

Powered by Labrador CMS