Animert_stromimporteksport_uke50.gif

Norge hadde netto strømimport fra Danmark og Sverige

Slik gikk strømmen ut og inn av Norge i uke 50.

Publisert   Sist oppdatert

Norge er tilknyttet det nordiske størmnettet, samt at vi har en utenlandskabel til Nederland.

De siste dagene har det blitt heftig diskutert om Norge bør bygge NorthConnect-kabelen til Scotland etter at NVE la frem sin analyse ti forrige uke. Der kom det klart frem at den vil være samfunnsøkonomisk lønnsom, men at den vil føre til en økt strømpris estimert til 1-3 øre/kWh.

En titt på eksport- og importtallene på kraftbørsen Nord Pool viser at uke 50 ble en uke med netto import av strøm fra våre naboland. Det betyr at det kom mer strøm inn til Norge enn det som ble sendt ut.

Det var kun til Nederland og Finland at Norge hadde et netto eksportoverskudd, men det var snakk om veldig små mengder. Importen fra Sverige og Danmark sørget for at utenlandskablene bar mer preg av å være importkabler enn eksportkabler.