"Strøm der ingen skulle tru at nokon kunne bu"?

Publisert

Alle har behov for strøm. Samtidig er det ikke alltid like økonomisk lønnsomt å bygge ut strømforsyning til eksempelvis små øysamfunn.

Dette var tema da Gøril Forbord, Forretningsutvikler i TrønderEnergi holdt foredrag på Norges Energidager.

Gøril Forbord forteller til enerWE at det er her teknologiutviklingen virkelig kommer til sin rett.

- Løsninger med solceller, vind og hydrogen blir stadig billigere, forteller Gøril Forbord. Derfor blir det stadig billigere å forsyne folk med lokalt produsert energi.

Vi spør Gøril Forbord om det ikke er negativt for aktører som lever av å produsere og selge energi at små øysamfunn nå kan bli selvforsynt med strøm.

- Nei, tvert i mot. Det er ikke en fremmed tanke for TrønderEnergi å kunne investere og eie en småskala vindturbin eller solceller som forsyner befolkningen ute på en øy. 

TrønderEnergi har holdt på med et FoU-prosjekt i et par år og skal nå realisere en pilotinstallasjon ute hos en bonde på Byneset og gjøre han selvforsynt med energi i to år.

- Han har en vindturbin fra før. Så skal vi installere hydrogentank og solceller. Så skal vi løse mange av de tekniske utfordringene som gjenstår før et mikronett er et reelt alternativ til dagens strømnett.